Skip To Content
Informasjon om våre leveringstider

Informasjon om våre leveringstider


Leveringstid på nye biler

Det har vært vanlig at ventetiden på levering av ny elbil er på tre til seks måneder . Beklageligvis opplever vi for tiden forsinkelser som gjør at ventetiden kan bli lenger. 

 

På grunn av våre elbilsuksser Mokka-E og Corsa-E, har andelen elektriske biler økt for Opel i 2022. Generelt i Europa har det vært en økt etterspørsel etter elbiler - som selvsagt er gledelig - men fører til utfordringer i forhold til leveringstid. I dag er det mange ytre og uheldige omstendigheter som gjør produksjon- og leveringssituasjonen utfordrende. 


Når får jeg bilen min? 

For øyeblikket er tilgangen på enkelte råvarer og komponenter fortsatt vanskelig å forutse. Det gjør det utfordrende å gi et nøyaktig leveringstidspunkt for bilen du venter på. 

 

Det er særlig mangel på halvledere og andre råvarer som har preger bilproduksjonen - både direkte og indirekte. En ny bil består av deler fra en lang rekke leverandører, som sliter med samme råvaremangel. Dette har medført at Opel-fabrikken har vært tvunget til å redusere produksjonen, tross økt etterspørsel. I tillegg har man vært nødt til å gjøre tilpasninger på utstyr som bilene leveres med, basert på hva som er tilgjengelig av komponenter og utstyr.

 

Vi holder din forhandler løpende oppdatert på leveringssituasjonen, og gjør vårt beste for at du skal få best mulig oppfølging. Med en gang vi vet noe, deler vi alt om når du kan forvente å få utlevert din nye Opel.


SPØRSMÅL OG SVAR:

 

 

Hva er egentlig en halvleder? Hva er egentlig en halvleder? 
Halvledere er en viktig komponent når du lager integrerte kretser, også kjent som brikker eller mikrobrikker. Mange blander disse begrepene, men halvlederen er materialet, mens brikken er den elektroniske delen som styrer systemene. I en moderne bil kan det være opptil 4000 slike brikker som styrer ulike former for elektronikk, og det er disse det er mangel på.

 

 

Hvordan oppstod mangelen på mikrobrikker?
Da pandemien rammet verden, stengte fabrikkene som produserer mikrobrikker. Det var ikke bare for å bekjempe smitte, men også fordi de forventet at etterspørselen ville falle. Det gjorde den imidlertid ikke. I stedet økte etterspørselen fra produsenter av alt fra telefoner og TV-er til spillkonsoller. Da bilfabrikkene åpnet opp igjen, var det store ordrereserver. Ikke bare manglet bilfabrikanter mikrobrikker, men også produsenter av alt fra mobiler til TV-er. Til tross for at produksjonen nå går for fullt, klarer ikke fabrikkene å ta igjen etterslepet raskt nok.

 

 

Hvorfor er leveringstiden usikker? 
Mangel på halvledere og andre komponenter påvirker bilprodusentene både direkte og gjennom underleverandører. I og med at en ny bil består av en rekke komponenter som bruker mikrobrikker, har det vist seg å være vanskelig å forutse nøyaktig hvilke modeller som blir berørt, noe som igjen gir usikker leveringstid.

 

 

Noen som bestilte bil etter meg har fått sin, mens jeg venter fremdeles. Hvorfor? 
Komponentmangelen påvirker hvilke biler fabrikkene kan produsere. Derfor kan vi produsere noen biler raskere enn andre, og hvor fort du får bilen påvirkes av dette. På grunn av variasjon i utstyrspakkene kan det derfor skje at noen som har bestilt bil etter deg, får bilen før deg.

 

 

Jeg trenger bil nå. Hva gjør jeg? 
Lang ventetid på ny bil kan skape utfordringer. Vi i Opel jobber så hardt vi kan for at norske kunder skal få bilene sine så raskt som mulig. Dersom leveringstiden skaper problemer for deg, kan du kontakt med din forhandler, så skal vi være behjelpelig med å finne en løsning etter ditt behov.