Skip To Content
Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Elmotoren enkelt forklart

Alle elektriske motorer trenger strøm fra en ladestasjon eller en annen strømkilde. Strømmen omdannes til mekanisk energi. Bilbatterier kan lades med en hjemmelader, en ladestasjon eller en vanlig stikkontakt.
Slik fungerer en elektrisk motor

En elektrisk motor omdanner strømmen fra batteriet til mekanisk energi. Dette gjøres av en fast magnetisk del (stator) og en bevegelig del (rotor) som magnetiseres ved hjelp av strøm. Hvis to positive poler er vendt mot hverandre på grunn av den elektriske ladningen, vil de støtes fra hverandre, og den bevegelige delen i den elektriske motoren vil rotere.

For å forstå denne funksjonen i den elektriske motoren trenger du bare en grunnleggende forståelse av magnetisme – like poler frastøter hverandre, og ulike poler tiltrekker hverandre. Med elektrisk strøm kan man gjøre en ikke-magnetisk ladet del magnetisk. Og polariteten kan også påvirkes, basert på hvilken retning strømmen går. For hver halve omdreining bytter strømmen automatisk retning. På den måten er maskinen alltid i bevegelse. 

 
Elektrisk kjøredynamikk
Høy virkningsgrad, lave driftskostnader og ingen utslipp: Det er flere gode grunner til å velge en elbil. Men hvordan er det egentlig å kjøre en elbil fra Opel? Dreiemomentet er tilgjengelig umiddelbart. Det gir en helt ny kjøreopplevelse. 
Høy virkningsgrad
Høy virkningsgrad, det vil si hvor mye av den tilførte kraften som utnyttes, er kanskje det største fortrinnet til elektriske motorer. I forbrenningsmotorer går opptil en tredjedel av energien tapt på grunn av varmetap, mens elbilen bruker hele 95 prosent av den tilgjengelige energien til fremdrift. 

Mer om den elektriske driften

Girkassen

Elektriske motorer har tilnærmet likt dreiemoment ved lavt og høyt turtall. Derfor er det i teorien tilstrekkelig med en fast kobling mellom motoren og drivakselen. Men i praksis brukes det vanligvis en girkasse som et såkalt reduksjonsgir for å redusere motorturtallet med rundt 1:10.

Akselerasjonen i en elbil kan sammenlignes med akselerasjonen i en bil med automatgirkasse. Når du har startet motoren, trenger du bare velge «D» og kjøre av sted.

 
Motoren

En elektrisk motor består av to elektromagneter: en stator og en rotor. Statoren er fast og genererer et konstant magnetfelt ved hjelp av likestrøm. Rotoren dreier og produserer et magnetfelt ved hjelp av vekselstrøm. De to magnetene veksler mellom å tiltrekke og frastøte hverandre. Rotoren dreier og setter dermed bilen i bevegelse.

Elbiler har det som kalles en synkron vekselstrømsmotor. Den drives av effektelektronikk. Elektronikken henter strøm fra batteriet og omdanner den til riktig form, effekt og frekvens. Statoren er alltid laget av mykt, magnetisk jern. For å unngå eddystrøm i magnetfeltet er den vanligvis laminert. Det betyr at flere lag med metall som er isolert fra hverandre, monteres på hverandre. Det gjør at statoren kan generere eller styre magnetfeltet.

 
Vekselretteren
En vekselretter kalles også en omformer. Den omdanner trefaset vekselspenning fra den elektriske motoren til likespenning som brukes til å lade batteriet når du bremser. Når den elektriske motoren er i drift, omdannes likespenningen fra batteriet til trefaset vekselspenning. 

Mer informasjon om elektrisk drift

Slik fungerer en elektrisk motor

En elektrisk motor omdanner strøm til bevegelsesenergi. Og den er mye mer effektiv enn en forbrenningsmotor. I hybridbiler hjelper den elektriske motoren forbrenningsmotoren, slik at drivstofforbruket reduseres.

Sammenlignet med en forbrenningsmotor har en elektrisk motor en mye enklere konstruksjon – og den er også mye lettere. I motoren omdannes skiftende magnetfelt til bevegelse. Faste statorer, eller magneter, endrer kontinuerlig polaritet på grunn av energien fra batteriet. Rotoren, en annen magnet, som er plassert i midten eller i statoren, tiltrekkes og frastøtes. Det fører til at den dreier, slik at hjulene settes i bevegelse. 

Hvilke typer elektrisk drevne biler finnes?

Det finnes elbiler, ladbare hybridbiler og hybridbiler (som ikke kan lades). 

Hybridbiler har en forbrenningsmotor som støttes av en elektrisk motor.  I ladbare hybrider lades den fra en ekstern strømkilde, og i hybridbiler lades den ved hjelp av regenerering (gjenvinning av bremseenergi). Batteridrevne biler med en liten ekstra forbrenningsmotor og generator kalles ofte elbil med rekkeviddeforlenger (range extender). Her brukes forbrenningsmotoren bare til å generere ekstra strøm til batteriet.

Alle elektrisk drevne biler fra Opel har litiumionbatteri, siden disse har høy kapasitet og kan lades raskt. Batteriet består av enkeltmoduler som kan byttes ut, og hver modul består av mange battericeller. Jo flere moduler, desto lengre rekkevidde har bilen. Moderne systemer bruker såkalte poseceller som likner på batteriene som brukes i mobiltelefoner. I tillegg til dette såkalte høyenergibatteriet har bilen også et 12-voltsbatteri som forsyner elektronikken.

Hva er fordelene med elektrisk drift?

Med en elektrisk drevet bil kan du kjøre utslippsfritt. En elektrisk drevet bil er også mer økonomisk enn en bil med bare forbrenningsmotor, og den trenger mindre vedlikehold. Høye ytelser og umiddelbart dreiemoment gjør den også morsom å kjøre.

Hvorfor er en elektrisk drevet bil rimeligere på lang sikt?

Lavere drivstoff- og strømkostnader, skatte- og avgiftsfordeler og støtteordninger gjør det lønnsomt å bytte til en bil med elektrisk drift. For eksempel er vedlikeholds- og reparasjonskostnadene for elbiler betydelig lavere enn for biler med forbrenningsmotor. Helelektriske biler har nemlig færre bevegelige deler, og det betyr mindre slitasje.