Skip To Content
Rekkevidde

Mer informasjon om rekkevidde

Det er ikke lenger slik at elbiler bare kan brukes til kortere turer

Rekkevidden blir stadig lengre

Rekkevidden til batteriene i elbiler øker i et rasende tempo. I dag får du elbiler med en rekkevidde som gir deg den friheten du trenger. Rekkevidde på 250–300 km eller mer er standard, og grensene flyttes stadig. Les mer her. 

Slik beregnes rekkevidden

Den internasjonale standardmetoden for måling av rekkevidde heter «Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure» og forkortes til WLTP. 

Du vil også fortsatt se NEDC. Det er en forkortelse for «New European Driving Cycle», men denne testmetoden ble erstattet av WLTP i 2021. 

Den nye WLTP-kjøresyklusen gir mer realistiske forbrukstall og er basert på forhold som er nærmere virkeligheten enn forholdene NEDC-standarden var basert på.

 

WLTP betyr:

    – mer realistisk kjøredynamikk og utetemperatur

    – lengre teststrekning

    – høyere gjennomsnitts- og topphastigheter

    – mindre stopptid

    – mer bremsing og akselerasjon

 

Les mer om målemetodene NEDC og WLTP her.

 

1 Disse verdiene er beregnet ved hjelp av WLTP-testmetoden (forordning (EF) 715/2007 og forordning (EU) 2017/1151). Faktisk rekkevidde kan variere og avhenger blant annet av kjørestil, underlag, utetemperatur, bruk av klimaanlegg og forvarming.

Testmetode for elektrisk rekkevidde

Det finnes to internasjonale metoder for å teste rekkevidden til elbiler: WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure) og EPA (United States Environmental Protection Agency). Begge gir resultater som ligger tett opp mot virkeligheten. 

 

I NEDC-testen, som ble brukt i Europa frem til 2020, var testgrunnlaget mindre realistisk. Gjennomsnittshastigheten var 34 km/t, bilen var bare lastet med 100 kg (som ikke engang tilsvarer vekten av fører og én passasjer), og det ble ikke tatt hensyn til ting som temperatur, vær og kjørestil. 

 

De to testmetodene som brukes i dag, gir en mer realistisk estimering av rekkevidden. Gjennomsnittshastigheten er 46,5 km/t (maksimalt 131 km/t), og testens varighet er økt fra 21 til 30 minutter. 

 

WLTP-testen undersøker også alle tilgjengelige kombinasjoner av motor og girkasse, og ekstrautstyr som påvirker bilens vekt og aerodynamikk. I tillegg gjennomføres målingene ved både 23 og 14 °C, som tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i Europa.

Mer informasjon om rekkevidde

Hvor langt kan man kjøre med elbil?

Maksimal rekkevidde for Corsa-e i henhold til WLTP er opptil 337 km1 med fulladet batteri. Den faktiske rekkevidden kan variere, avhengig av av blant annet kjørestil, underlag og høydeforskjeller, utetemperatur, om du bruker klimaanlegget, og om det er ekstra vekt i bilen. 

Hva har størst innvirkning på rekkevidden?

Det som har størst innvirkning på rekkevidden, er utvilsomt kjørestilen din. Høy hastighet og hyppig akselerasjon fører til at du ikke får like lang rekkevidde. Siden rekkevidden beregnes kontinuerlig, har du imidlertid alltid mulighet til å tilpasse kjørestilen.