Skip To Content

Personvernerklæring

  

Innledning

Dette nettstedet driftes av Bertel O. Steen AS ("Bertel O. Steen", "vi", "oss"). Gjennom nettstedet vårt www.opel.no innhenter og behandler vi ulike personopplysninger. Vi tar ditt personvern på alvor og er ansvarlig for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen (behandlingsansvarlig). 

 

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, hvordan vi innhenter dine personopplysninger, hvordan vi behandler personopplysningene, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag behandlingen skjer, samt hvilke rettigheter du har dersom vi har personopplysninger om deg registrert hos oss.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Gjennom dette nettstedet mottar vi henvendelser fra kunder og besøkende og innhenter personopplysninger via informasjonskapsler. Dette innebærer at vi behandler opplysninger om følgende personer: 

 

 • Personer som tar kontakt via skjema på nettstedet
 • Besøkende på nettstedet

Hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi typisk behandler, samt vårt rettslig grunnlag for dette: 
Formål med behandlingen Kategorier av personopplysninger som behandles Rettslig grunnlag for behandlingen
For å kunne sende ut nyhetsbrev og andre markedsføringshenvendelser.
For eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer til personer som melder seg på nyhetsbrev.
Vår berettigede interesse i å kunne markedsføre våre tjenester overfor våre eksisterende kunder, eller potensielle kunders samtykke. Alle mottakere av våre utsendelser kan reservere seg ved å benytte avmeldingsløsningen i vårt nyhetsbrev, eller ved å ta kontakt med oss.
For å analysere og optimalisere nettstedets funksjoner.
For eksempel IP-adresse, opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, samt dato og klokkeslett for besøket.
Vår berettigede interesse i å levere en tjeneste av kvalitet, med forbedrede funksjoner og økt sikkerhet. 
For å besvare henvendelser og forespørsler vi mottar via nettstedet.
For eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.
Vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med personer som kontakter oss vedrørende våre tjenester.

 

Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, kan vi også samle inn og motta andre kategorier av personopplysninger enn de som er nevnt over.

 

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå, samt for forretningsutvikling.

 

Vi behandler ikke personopplysninger i avgjørelser som utelukkende er basert på automatiserte prosesser, herunder profilering. 

Hvordan vi får tilgang til opplysningene

Personopplysningene vi behandler vil typisk omfatte:

 

 • Personopplysninger som samles inn direkte fra deg, for eksempel, når du henvender deg til oss, når du registrerer deg for å bestille service eller registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev
 • Personopplysninger som samles inn indirekte fra deg når du besøker våre nettsider. Se nærmere om vår bruk av informasjonskapsler (cookies) nedenfor

Hvem vi deler opplysningene med

Personopplysningene vi behandler blir delt med et begrenset antall mottakere, avhengig av formålet med behandlingen:
Mottaker Formål med delingen
Ethvert selskap i samme konsern som Bertel O. Steen.
For å markeds analyser og utvikling av produktene fra Bertel O. Steen.
Våre leverandører, herunder leverandører av IT-tjenester og markedsføringstjenester.
For å yte kundeservice, besvare kundeforespørsler, levere kundeinformasjon, gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser, samt annonsere.
Alle våre handelspartnere.
Bruk av anonymiserte personopplysninger for statistiske formål.
Eiere, samarbeidspartnere og kunder.
I den grad det er nødvendig for normal drift.

 

Vi vil inngå avtaler med relevante leverandører for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre den registrerte har samtykket til dette eller det er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller krav fra myndigheter.

 

Vi overfører i visse tilfeller personopplysninger ut av EØS da noen av våre leverandører og tredjepartstjenester er lokalisert der. Vi forsikrer at personopplysningene er beskyttet i henhold til gjeldende personvernregelverk ved slike overføringer, som for eksempel gjennom bruk av EUs standard personvernbestemmelser. Dersom du ønsker en kopi av sikkerhetstiltakene vi gjennomfører, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor. 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor. Noen av kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi skal slette opplysningene er:

 

 • Vi lagrer personopplysningene så lenge loven krever det (slik som bokføringslovgivningen)
 • Vi lagrer personopplysninger relatert til våre kundeforhold så lenge det foreligger et kundeforhold. Noen ganger har vi behov for å lagre opplysningene i en lengre periode, av hensyn til for eksempel reklamasjons- og foreldelsesfrister
 • Vi lagrer kontaktinformasjon til personer som henvender seg til oss så lenge vi har en løpende dialog med vedkommende
 • Vi lagrer personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev inntil mottaker melder seg av

Personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:  

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg
 • Korrigering. Rette og supplere opplysninger vi har om deg
 • Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format
 • Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i den grad vi gjør dette

 

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inne en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

 

Har du gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake. Ta kontakt med oss ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor dersom du ønsker å benytte denne rettigheten. 

Endringer i personvernerklæringen 

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår https://www.opel.no/tools/personvern.html.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies (informasjonskapsler). Du finner mer informasjon om dette i vår Cookieerklæring. Les mer om dette ved å klikke lenken "Innstillinger for informasjonskapsler" i bunn av siden.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon:

 

Bertel O. Steen AS
Personvernombudet
Solheimveien 7
Postboks 52
1471 Lørenskog
personvern@bos.no

 

Her https://www.bos.no/personvern kan du lese Bertel O. Steens personvernerklæring.

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 21.04.2022.