Skip To Content
Hjemmelading

Hjemmelading

Opel tilbyr effektive og brukervennlige ladesystemer som gjør det enkelt å lade. En hjemmelader er den raskeste og enkleste løsningen når du vil lade hjemme. 

Hjemmelading

Det er veldig praktisk å kunne lade bilen hjemme, men det er noen ting som må være på plass for at det skal være mulig å montere en hjemmelader hjemme hos deg. Hvis du har egen garasje, er det naturligvis en fordel. Hvis du har solcelleanlegg, kan du produsere din egen strøm til hjemmeladeren, slik at du blir enda mer miljøvennlig. Selv om du ikke har garasje eller carport, kan du montere en hjemmelader, men den bør beskyttes mot regn og uvedkommende. 

 

Bor du i blokk, kan lading være en utfordring. Hvis det ikke finnes en garasje med strømtilkobling, kan du bruke strøm fra en vanlig stikkontakt. Men ladingen tar lengre tid, og dette bør ikke være en permanent løsning. Du bør også unngå å bruke skjøteledning, siden det er upraktisk og i verste fall kan være farlig. 

Finn heller ut om det kan monteres en hjemmelader på en parkeringsplass. Tips: Enkelte steder kan man søke om å koble en lader til en trafo i gaten. 

Hvis du ikke kan lade bilen hjemme, er ikke det noe problem. Det kommer stadig flere ladestasjoner i hele Europa. 

 
Lade fra en vanlig stikkontakt

Den enkleste måten å lade bilen på er å koble den til en vanlig stikkontakt. Da tar det rundt 30 timer å lade din Opel. Har du tilgang til en stikkontakt, har du alltid mulighet til å lade, for eksempel når du er på besøk hos noen. Du trenger bare ladekabelen med det støtsikre støpslet, som følger med bilen. 

Det er imidlertid bedre å lade bilen med en trefaset hjemmelader. Da lades batteriet på rundt fem timer. Det finnes ingen raskere eller tryggere måte å lade bilen på hjemme, siden den vanlige stikkontakten ikke er konstruert for så høy effekt over lengre tid. 

 
Hjemmelader eller smart hjemmelader 
Vil du lade bilen raskere og tryggere enn med en vanlig stikkontakt, er den beste løsningen en hjemmelader med vekselstrøm. Du kan velge en vanlig hjemmelader eller en smart hjemmelader. Hjemmeladerne kan tas i bruk med det samme, og de er enkle å bruke. Med en smart hjemmelader får du flere funksjoner. Du kan for eksempel dele den med andre, styre tilgangen og planlegge ladingen.  

Ladeprosess

På en hurtigladestasjon kan du lade batteriet til 80 prosent på en halvtime. Perfekt for lengre turer, siden du raskt kan fortsette reisen etter en kort pause. Hvis du lader bilen over natten, eller mens du er på jobb, trenger du ikke hurtiglading. Det er også mer skånsomt for batteriet. 

 

I fremtiden vil vi kanskje også kunne lade biler, og ikke bare smarttelefoner, med induksjonslading.  Da vil det være mulig å lade bilen ved å parkere den på en induktiv ladeflate. I mellomtiden vil Opel fortsette å tilby kabler og hjemmeladere som gjør det enkelt å lade både hjemme og på farten. 

Ladesystemer

Det skilles mellom lading med likestrøm (DC) og vekselstrøm (AC). Likestrøm brukes til hurtiglading. Dette er praktisk når du vil unngå lengre pauser, siden batteriet i bilen kan lades til 80 prosent på rundt 30 minutter. 

Vekselstrøm brukes til vanlig lading. Det brukes i strømnettene i Europa, og er godt egnet til lading av biler. 

Batteriet trenger likestrøm (DC), så vekselstrømmen (AC) fra strømnettet må omdannes. 

 

Det er også forskjell på enfaset og trefaset lading. Vanlige stikkontakter er enfaset. De gir en gjennomsnittlig effekt på 2,3 kW ved 230 V og 16 A. Men for å lade raskt, trengs det minst 3,7 kW. Derfor finnes det trefasede stikkontakter. De har opptil 400 V og 16 eller 32 A. Da blir ladekapasiteten mellom 11 og 32 kW. Ladeeffekten er mellom 11 og 22 kW. 

I henhold til CEE-standarden er enfasede kontakter blå og trefasede kontakter røde. De såkalte type 2-kontaktene er nå standard i EU. Med et «Mennekes»-støpsel kan du lade bilen med både enfaset og trefaset strøm.

 

I fremtiden vil du også kunne bruke såkalt toveislading, som krever spesielle hjemmeladere. Her kan energien føres begge veier. Hvis en bil er ladet og ikke brukes, kan energien fra batteriet føres tilbake til boligen – eller strømnettet.

Du kan også være interessert i dette

Stadig flere offentlige ladestasjoner
Det blir stadig flere offentlige ladestasjoner. Spesielt i byene blir det stadig enklere å finne en ladestasjon i nærheten. Det er mange ladestasjoner ved butikker, i parkeringshus og langs gaten. Det gjør det enda mer interessant å kjøpe en elektrisk drevet bil, selv om du ikke har mulighet for hjemmelading. 
Hvor mye koster det å lade?
Det er rimelig å lade bilen hjemme, siden du bare betaler for strømmen. Ladehastigheten avhenger av hjemmeladeren og hvilken ladekabel du bruker. Hvis du for eksempel lader Opel Corsa-e med batteri på 50 kWh, koster det ca. 160 kr. Det er mye rimeligere enn å fylle drivstoff på en bil med forbrenningsmotor.  
Ved offentlige ladestasjoner er det leverandøren som bestemmer prisen. Hos leverandører er prisene ved vanlig lading (vekselstrøm) ca. 6,49 per kilowatt time. På hurtigladestasjoner (DC) ligger prisen på rundt 7,99 per kilowatt time. 
Dette påvirker ladetiden
Elektrisk drevne biler fra Opel kan lades på rundt 30–45 minutter på en trefaset hurtigladestasjon. Trefaset lading kan også gjøres med hjemmelader – med opptil 11 kW. Da blir ladetiden rundt fem timer. Med enfaset lading på 7,4 kW er batteriet fulladet etter rundt åtte timer. Ved lading fra en vanlig stikkontakt tar det opptil 30 timer å lade bilen, men dette bør kun brukes som en nødløsning. 
Ladetiden avhenger ikke bare av ladestasjonen, men også av hvordan du kjører bilen. Høy hastighet, rask akselerasjon og kraftig bremsing krever energi. Er bilen «varm» når du kommer til ladestasjonen, vil ladingen være tregere i starten. Det samme gjelder i kuldegrader. God temperaturstyring kan optimere ladeeffekten, men det krever energi – som hentes fra ladestasjonen. Det øker ladetiden noe.
Forbruket måles i kWh
Strømforbruket avhenger av flere faktorer. En av dem er kjørestilen din, men forbruket påvirkes også av ladenivå, antall passasjerer og bruk av klimaanlegg og lignende. Forbruket måles i kilowattimer. Opel Corsa-e har for eksempel et forbruk på 17 kWh / 100 km. Sammenlignet med biler med forbrenningsmotor er det mye billigere å «fylle tanken».  

For å kunne sammenligne motoren i en elbil med en forbrenningsmotor der forbruket uttrykkes i liter, må man kjenne til drivstoffets energiinnhold: Det er 8,4 kWh/l for bensin og 9,8 kWh/l for diesel. Dette er gjennomsnittsverdier, siden drivstoffet kan ha forskjellig sammensetning.

En ting er sikkert: En bil med elektrisk drift forbruker mye mindre energi enn en bil med forbrenningsmotor. Det skyldes flere ting: Elektrisk drift er mye mer effektivt, og en stor del av energien som genereres i en forbrenningsmotor, går tapt. 

Mer informasjon om hjemmelading

Hvordan fungerer ladingen?

Batteriet trenger likestrøm (DC), så vekselstrømmen (AC) fra strømnettet må omdannes. Når dette gjøres av laderen i bilen, kalles det AC-lading. Gjøres dette av en likeretter i ladestasjonen, kalles det DC-lading.

Ved AC-lading kan den tilgjengelige ladeeffekten beregnes slik: ladeeffekt = faser x spenning x strømstyrke.  De avgjørende faktorene er tilgjengelig nettspenning, strømstyrke og om ladingen er enfaset eller trefaset.

Hvordan lader jeg hjemme?

En hjemmelader med vekselstrøm er den beste måten å lade bilen på hjemme. Den har høyere effekt (opptil 11 kW) enn en vanlig stikkontakt. Lading fra en vanlig stikkontakt med et støtsikkert støpsel er imidlertid et greit alternativ – når det ikke er så viktig at ladingen går raskt. Ladingen kan ta opptil 30 timer.

Kan du lade fra en vanlig stikkontakt?

Elektrisk drevne biler fra Opel leveres med en vanlig mode 2-ladekabel, slik at du kan lade den fra en vanlig stikkontakt. Det er praktisk, siden du har tilgang til en stikkontakt stort sett overalt. Vekselstrømmen omdannes til likestrøm i bilen. Det anbefales imidlertid ikke å lade fra en vanlig stikkontakt over lengre tid, siden disse ikke er konstruert for så høy spenning.

Hvor lang tid tar det å lade?

Ladetiden avhenger av flere faktorer. Du kan lade til 80 prosent på rundt 30 minutter på en hurtigladestasjon. Med en trefaset hjemmelader med 11 kW tar ladingen rundt 5 timer. Fra en enfaset stikkontakt tar det rundt 30 timer.

Hvor ofte må jeg lade?

Det avhenger av hvor mye du kjører – og hvilken kjørestil du har. Hvis du kjører på en energibesparende måte, kan du kjøre rundt 330 km i en elbil fra Opel. Hvis du kjører mye i jobben, kan du lade bilen over natten, slik at den er klar neste morgen. Du bør holde batterinivået mellom 20 og 80 prosent for å ta vare på batteriet.

Hvor kan du lade?

Hjemme, og da fortrinnsvis med en hjemmelader. Hos venner, av og til, fra en vanlig stikkontakt. Du kan også lade fra offentlig lader.