Skip To Content
Ladekabler

Riktig ladekabel

Du kan lade på mange måter, blant annet med en hjemmelader og på hurtigladestasjoner med likestrøm langs veien

Lad hvor som helst fra en vanlig stikkontakt

1,8 kW

 

Det enkleste er å lade fra en vanlig stikkontakt. Da trenger du bare mode 2-ladekabelen (type 2, opptil 1,8 kW) som leveres med bilen. Fordelen er at du så å si alltid har en lademulighet.  Ulempen er at vanlige stikkontakter ikke er konstruert for høy effekt over lengre tid.   

 

Kommunikasjonen mellom bilen og ladeporten skjer via ICCB (In-Cable Control Box). Den sørger for at ladingen er sikker. 

 

Denne ladeløsningen passer for deg hvis …

 

… du ikke finner en offentlig ladestasjon og for eksempel må lade hos en venn

… du har en ladbar hybrid som kan lades over natten

 

Til regelmessig lading anbefaler vi en av hjemmeladerne våre. 

Optimer ladingen med green'up-systemet fra legrand

 3,7 kW

 

Green'up-kontakten fra Legrand er en optimert kontakt som gir høyere effekt og kortere ladetid med ladestrøm på opptil 16 A, og, avhengig av variant, ladeeffekt på 3,7 til 22 kW. Ladestasjonen kan betjenes via app og Bluetooth.

 

For å få full effekt fra denne kontakten trenger du også en optimert ladekabel3. Dette er den eneste måten å sikre maksimal ladeeffekt på, og det garanterer rask og trygg lading uten overoppheting.

 

Vår samarbeidspartner Inno2Grid hjelper deg gjerne med monteringen. <link to local Installation Partner Landingpage>

 

Denne ladeløsningen passer for deg hvis …

 

 … du vanligvis kjører mindre enn 200 km hver dag 

… du lader bilen sjeldnere hjemme enn for eksempel på jobb

 … du har en ladbar hybrid som kan lades på fire timer2

Raskere lading hjemme og på farten

7,4/11 kW

 

Vil du lade raskere hjemme? Da kan en hjemmelader være et godt alternativ. Den kan monteres på veggen eller på et stativ.

 

Opel tilbyr flere hjemmeladere og smarte hjemmeladere <link to Wall Boxes section> som passer til laderen i bilen – for både enfaset og trefaset lading. 

 

Vår samarbeidspartner Inno2Grid kan ikke bare hjelpe deg med monteringen. De kan også hjelpe deg med å vedlikeholde ladeløsningen din <link to local Installation Partner Landing page>. 

 

Tips: Hjemmeladere har vanligvis en fastmontert mode 3-ladekabel. Det er lurt å legge en kabel i bilen, slik at du også kan lade på offentlige ladestasjoner med vekselstrøm når du er på farten. 

 

Du finner vårt store nettverk av ladestasjoner i Europa her: Free2Move-tjenester <link to local Free2Move services>.  

 

Denne ladeløsningen passer for deg hvis …

 

 … du regelmessig lader hjemme eller når du er på farten

… du vil lade over natten

Offentlig hurtiglading
Du finner ofte DC-hurtigladestasjoner ved bensinstasjoner og i sentrum av byer. Du trenger bare ta en kaffepause på 30 minutter, så er batteriet i Corsa-e ladet til 80 prosent1.  

Mode 4-ladekabelen er montert på ladestasjonen. Med ladekortet fra Free2Move <link to local Free2Move services> kan du også betale på disse ladestasjonene. 

 

Merk: Det er bare de helelektriske bilene våre som kan lades på DC-hurtigladestasjoner (Combined Charging System, CCS4). På grunn av den lavere batterikapasiteten kan du ikke lade våre ladbare hybrider der.

 

Denne ladeløsningen passer for deg hvis …

 

 … du kjører lengre strekninger og må lade underveis 

 

 ...you drive longer distances and need to recharge on the way.

 

Universalladeren: laderen for alt

1,8 til 11 kW

 

Med universalladeren får du full valgfrihet. Du kan lade fra stikkontakter, industrikontakter (krever montering) og offentlige AC-ladestasjoner.

 

Universalladeren gir en effekt på opptil 22 kW, forutsatt at du har en trefaset industrikontakt (CEE16). Hvis du kobler den til en vanlig stikkontakt, leverer den samme effekt som en mode 2-ladekabel. 

 

Tips: Universalladeren er perfekt når du skal lade i utlandet. Du finner adaptere til forskjellige stikkontakter i vår Opel+-tilbehørskatalog.

 

Du finner adaptere til forskjellige stikkontakter i vår Opel+-tilbehørskatalog på nettet. 

 

Denne ladeløsningen passer for deg hvis …

 

 … du kan lade over natten hjemme

… du bruker hele rekkevidden til elbilen, og deretter lader den hjemme

… du bruker universalladekabelen som hjemmelader

… du av og til kjører lengre turer og vil ha med deg universalladekabelen, slik at du kan lade når du finner en egnet kontakt

 

Tips: Hvis du regelmessig lader når du er på farten, anbefaler vi at du får installert en hjemmelader hjemme og kjøper en mode 3-ladekabel du kan ha med deg.

Ladetilbehør til elbiler og ladbare hybrider

For at du skal kunne være fleksibel, er det viktig å kunne lade bilen når du trenger det. Du kan lade fra vanlige stikkontakter, stasjonære ladestasjoner, for eksempel hjemmeladere, og hurtigladestasjoner. Vi forklarer hvilke ladekabler som finnes, og hvor du kan kjøpe dem.

Alt om lading og ladekabler

Oppdatert informasjon om ladekabler og -støpsler

Alle biler med elektrisk drift fra Opel leveres med type 2-ladekabel som standard, slik at du enkelt kan komme i gang med ladingen. Siden forskjellige ladeløsninger passer til forskjellige behov, finner du et utvalg av ladekabler i tilbehørskatalogen vår. Vi forklarer hvilke kabler du trenger. 

Hvilken ladekabel passer best til hva?

Den vanlige ladekabelen (type 2) passer perfekt når du skal lade fra en vanlig stikkontakt. Men det bør du bare gjøre når du ikke har et annet alternativ. 

Den optimerte kabelen (3,7 kW) er et godt alternativ når du skal lade hjemme, spesielt hvis du kjører under 200 km hver dag og vanligvis lader bilen underveis. 

Disse to kablene passer også til ladbare hybrider, siden de mindre batteriene kan fullades på bare fire timer. 

Enfasede eller trefasede type 3-kabler er et godt valg hvis du bruker offentlige ladestasjoner, for eksempel fordi du ikke kan montere en lader hjemme. Ladingen går raskere med den trefasede kabelen. 

Universalladekabler med adaptere kan brukes overalt – på farten, hjemme og i industrikontakter.

Hva er en type 2-ladekabel?

Biler med elektrisk drift fra Opel leveres som standard med type 2-ladekabel. Den kan kobles til alle stikkontakter, og er derfor ideell hvis du ikke kommer deg til en ladestasjon. Type 2-ladekabelen kan ikke omdanne vekselstrøm til likestrøm, slik hjemmeladeren kan. Dette skjer i stedet i bilen, og derfor tar ladingen mer tid. Type 2-ladekabler kan også brukes til ladbare hybrider, siden de har mindre batteri og kan lades over natten. De kan også kobles til en hjemmelader.

Hvordan lader jeg?

Enten du lader bilen fra en hjemmelader eller fra en hurtigladestasjon langs veien, må du gjøre følgende hver gang du lader den. 

 

 1. Slå av motoren
 2. Hvis du lader ved en offentlig ladestasjon, må du registrere eller autorisere deg (med app, ladekort eller med QR-koden på ladestasjonen)
 3. Åpne luken, og koble bilen til ladestasjonen (enten med din egen kabel eller med kabelen på ladestasjonen)
 4. Start ladingen på nett, i appen eller på hjemmeladeren
 5. Når ønsket ladenivå er oppnådd, kan du stoppe ladingen. Den stopper også automatisk når batteriet er fullt
 6. Logg deg av den offentlige ladestasjonen
 7. Koble laderen fra bilen. Koble fra bilen først!
 8. Start motoren. God tur! 

 

Tips: Parker så nær stasjonen som mulig, slik at ingen snubler i ladekabelen. 

 

Hvis du har garasje og foretrekker raskere lading fordi du ofte kjører langt og vil ha full fleksibilitet, anbefaler vi en universallader med adaptere for:

 • Vanlig stikkontakt (1,8 kW)
 • Offentlige ladestasjoner (7,4/11 kW)
 • Industrikontakt (CEE 16, trefaset)

 

Har du behov for å lade ofte og raskt både hjemme og på farten? Da anbefaler vi:

 • Vanlig ladekabel
 • Type 3-ladekabel
 • Hjemmelader eller smart hjemmelader