Skip To Content
Produkt

Produkt

Wltp - ny målemetode av forbruk og utslipp

Siden 1. september 2017 har enkelte nye biler fått sine drivstoffutslipp testet ved hjelp av Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Dette er en ny, mer realistisk testprosedyre for måling av drivstofforbruk og CO₂-utslipp. Den 1. september 2018 erstattet WLTP den tidligere testprosedyren, den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), for alle nye personbiler.

Clean tech/e-mobilitet

Som en del av vår satsing på en bærekraftig fremtid fokuserer vi både på ny teknologi som er utformet for å gjøre våre eksisterende motorer mer effektive, og på å bygge et e-mobilitetssystem til støtte for våre fremtidige elektriske kjøretøy.

Blueinjection

Våre dieselmotorer benytter BlueInjection i deres SCR (Selective Catalytic Reduction) -teknologi. AdBlue®1 injiseres automatisk i eksosrøret for å konvertere skadelige nitrogenoksidutslipp til nitrogen og vanndamp, som begge er harmløse for miljøet.

 

1AdBlue® er et registrert varemerke fra Verband der Automobilindustrie e.V.

 

E-mobilitet

Vi mener at e-mobilitet representerer fremtiden for bærekraftig transport, som drar nytte av drivere ved å redusere driftskostnader og drivstofforbruk, og reduserer CO2-utslippene kraftig.