Skip To Content
Bedrift

Bedriften

Bedriftens bærekraftig utvikling og ansvar

Vi rapporterer årlig om bærekraft, et tema som dekker et bredt spekter av emner - fra miljø og arbeidet med overgangen til en CO2-nøytral bilproduksjon, til samfunnsansvar, bærekraftig forsyningskjede, ledelse, ny teknologi og sikkerhet.

Fra og med 2018 er vi en del av Groupe PSAs CSR (Corporate Social Responsibility) rapportering.

ISO 14001/50001 sertifiseringer

Våre fabrikker og noen utvalgte ikke-produksjonssteder opprettholder ISO 14001-sertifiserte miljøl styringsssystemer. ISO 14001-standarden gir et globalt anerkjent grunnlag for utvikling av miljøl styringssystemer for å oppnå miljømål, forvalte samsvarsforpliktelser og bedre miljøprestasjon. I tillegg er vår fabrikk i Zaragoza sertifisert i henhold til EMAS. EMAS (miljøstyring og revisjonsordning) er et frivillig instrument basert på EU-forordning 1221/2009 som hjelper bedrifter og organisasjoner av alle størrelser og næringer for kontinuerlig å forbedre deres miljøprestasjoner.

De fleste av våre energi styringssystemer er sertifisert i henhold til ISO 50001. ISO 50001-sertifikatet støtter selskaper i alle bransjer ved å bruke energi effektivt for å redusere kostnader og spare ressurser. Det tillater bedrifter å utvikle og implementere effektiv energipolitikk, og bruke dataanalyser for å vurdere om målene blir oppfylt.

Miljø- og energipolitikk

Vi tar vårt ansvar for miljøet seriøst. Opels miljø- og energipolitikk fungerer som rammeverk og veiledning for våre ansatte, og oppsummerer våre forpliktelser angående miljøvern, energiprestasjon og bærekraft.

 

 

Vision


Opels ambisiøse mål er å bli anerkjent som en ledende bilprodusent og leverandør av mobilitetsløsninger som opererer på en CO2-nøytral og avfallsfri basis.

 

Environmental and Energy Principles

 

Opel er forpliktet til å beskytte menneskers helse, naturressurser og miljøet. Dette engasjementet omfatter overholdelse av loven, men går utover og omfatter integrering av sunne miljø- og energibevisst praksis i alle forretningsbeslutninger. Opel satser på kontinuerlig forbedring av miljø- og energimessig ytelse ved å etablere hensiktsmessige delmål og mål, gi nødvendige ressurser og implementere styringssystemer. Følgende Miljø-/energibaserte prinsipper gir rammen for å sette mål og delmål, og samtidig guide Opel-ansatte i gjennomføringen av deres daglig arbeid.

1. Vi er forpliktet til handlinger for å bevare og gjenopprette miljøet. Dette inkluderer å redusere avfall og utslipp, spare ressurser, spare energi og resirkuleringsmaterialer i alle stadier av produktets livssyklus.

2. Vi vil fortsette å utvikle alternative fremdriftssystemer og bærekraftig mobilitetstjenester for å eliminere utslipp av forurensende stoffer.

3. Vi vil fortsette å støtte kjøp av energieffektive produkter og tjenester samt design for forbedring av energieffektiviteten.

4. Vi vil fortsette å jobbe med myndigheter for utvikling av teknisk forsvarlig og økonomisk ansvarlig miljølovgivning og forskrifter.

5. Vi vil fortsette å oppfylle samsvarsforpliktelser som omfatter juridiske krav og andre krav som Opel abonnerer på i forbindelse med energiforbruk, forbruk og effektivitet og relatert til miljøet.

6. Vi vil fortsette å håndtere miljøvern med ISO 14001 eller EMAS sertifiserte styringssystemer på våre produksjonssteder. For Ikke-produksjonssteder, vil det nødvendige nivået av styringssystem bli bestemt ut fra risikovurderinger. På flertallet av våre produksjonssteder styres energiprestasjon med ISO 50001-sertifiserte styringssystemer, og vi utvikler en strategi for å implementere slike systemer på alle produksjonssteder. Vi vil kontinuerlig forbedre våre styringssystemer for å forbedre miljø- og energiytelse.

7. Vi vil be leverandørene å opprettholde ISO 14001 / ISO 50001 eller tilsvarende sertifiserte systemer. I tillegg vil vi vurdere miljø- og energikravene ved valg av leverandører.

8. Vi vil fortsette å integrere miljø- og energioperasjonelle oppgaver i våre produksjonssystemer, planlegging, vedlikeholds- og logistikk-operasjoner. Dette gjør vi  for å vekke enkeltpersoners bevissthet og ansvar, og bedre kontrollere vår under risiko.

9. Vi er imøtekommende og i dialog med interne og eksterne interessenter, inkludert tilgjengelighet av informasjon om vår miljø- og energiprestasjon. I tillegg til vår støtte til tiltak som øker miljøbevissthet, biologisk mangfold og energibevissthet.

10. Vi er forpliktet til å forvandle organisasjonen til et svært energieffektivt selskap.