Skip To Content
Bedrift

Bedriften

Opel, Om Opel, Bærekraft  Vi ønsker å være den ledende leverandøren av bærekraftig mobilitet. For oss er overholdelse av miljølover som regulerer anlegg og produktytelse grunnleggende. Vi anerkjenner og respekterer også den grunnleggende menneskerettigheten til ren luft, rent vann og miljøvern. Vi er forpliktet til å fremme miljøansvar blant vår arbeidsstyrke, forhandlere, leverandører, kunder og lokalsamfunn ved å fremme en kultur for miljøforvaltning, og ved å delta i dialog og aktiviteter om miljøvern. Gjennom sin miljø- og energipolicy forplikter Stellantis seg til utfordrende mål som reduserer miljøpåvirkningen av virksomheten vår på nåværende og fremtidige generasjoner, lokalsamfunn og ressurser. 

 

Miljømessig forvaltning av produksjonsoperasjoner