Skip To Content

REACh

Opel støtter de underliggende målene for REACh, som står for Registrering (Registration), Vudering (Evaluation), Godkjenning (Authorisation) og Begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals). REACh er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som blant annet skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet. Regelverket trådte i kraft 1. juni 2007.
Crossland X
Artikkel 33
Grandland X
Artikkel 33
Insignia
Artikkel 33