REACh

Opel støtter de underliggende målene for REACh, som står for Registrering (Registration), Vudering (Evaluation), Godkjenning (Authorisation) og Begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals). REACh er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som blant annet skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet. Regelverket trådte i kraft 1. juni 2007.
 
Artikkel 33 av REACh krever at produsenter av produkter, som inneholder et stoff som er oppført på 'kandidatlisten', som finnes over en terskelverdi på 0,1% av vekten, må informere kunder om sikker bruk av produktet. Dette er i samsvar med Opels forpliktelse om å fremme ansvarlig produksjon, bruk og håndtering av kjøretøyene vi produserer.
Opel Ampera-e MY18
Artikkel 33
Opel Astra MY18
Artikkel 33
Opel Combo MY18
Artikkel 33
Opel Corsa MY18
Artikkel 33
Opel Crossland X MY18
Artikkel 33
Opel Grandland X MY18
Artikkel 33
Opel Insignia MY18
Artikkel 33
Opel Mokka X MY18
Artikkel 33
Opel Zafira MY18
Artikkel 33