Skip To Content

REACh

Opel støtter de underliggende målene for REACh, som står for Registrering (Registration), Vudering (Evaluation), Godkjenning (Authorisation) og Begrensning (Restriction) av kjemikalier (Chemicals). REACh er et EU-regelverk rundt kjemikalier, som blant annet skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og for miljøet. Regelverket trådte i kraft 1. juni 2007.
 
Artikkel 33 av REACh krever at produsenter av produkter, som inneholder et stoff som er oppført på 'kandidatlisten', som finnes over en terskelverdi på 0,1% av vekten, må informere kunder om sikker bruk av produktet. Dette er i samsvar med Opels forpliktelse om å fremme ansvarlig produksjon, bruk og håndtering av kjøretøyene vi produserer.
Opel Ampera-e MY18
Artikkel 33
Opel Ampera-e MY19
Artikkel 33
Opel Astra MY18
Artikkel 33
Opel Astra MY19
Artikkel 33
Opel Combo MY18
Artikkel 33
Opel Combo MY19
Artikkel 33
Opel Corsa MY18
Artikkel 33
Opel Corsa MY19
Artikkel 33
Opel Crossland X MY18
Artikkel 33
Opel Crossland X MY19
Artikkel 33
Opel Grandland X MY18
Artikkel 33
Opel Grandland X MY19
Artikkel 33
Opel Insignia MY18
Artikkel 33
Opel Insignia MY19
Artikkel 33
Opel Mokka X MY18
Artikkel 33
Opel Mokka X MY19
Artikkel 33
Opel Zafira MY18
Artikkel 33
Opel Zafira MY19
Artikkel 33