Skip To Content

2018 brand concept: fremtidens Opel-design

Samtidig som ledelsen i Opel jobber hardt med å øke lønnsomheten og modernisere driften innenfor Groupe PSA, utvikles og tydeliggjøres også profilen og designuttrykket til den tyske delen av konsernet. I løpet av året vil et nytt «2018 Brand Concept» vise retningen som Opel og Vauxhall sikter mot.

Tysk, oppnåelig og spennende, er de tre merkevareverdiene som er innarbeidet i DNAet til alle Opel-modeller. Gjennom utviklingen av den nye konseptbilen ønsker man å vise hvordan disse verdiene kan styrkes gjennom design, teknologi og måten man henvender seg til kundene.

Nå vises det første bildet som hinter om hvordan den nye konseptbilen vil se ut, og hvor man har hentet inspirasjon.

Det moderne tyske: Designteamet ledet av Mark Adams har fokusert på at det moderne tyske er mer enn ingeniørkunst, teknisk utvikling og høy kvalitet.
- Det moderne Tyskland er mye mer enn dette. Vi er åpne ovenfor verden rundt oss og bryr oss om menneskene. I Tyskland kalles dette «menschlich» - menneskelig. Kunden våre, uansett hvor de bor eller hvor de kommer fra, er vårt kompass for alt vi gjør, sier Adams.

Konseptbilen CD ble møtt med stor interesse da den i 1969 hadde premiere på den store internasjonale bilutstillingen i Frankfurt. Den nye konseptbilen bærer også med seg de samme to viktige elementene i Opels designfilosofi: «bold» og «pure».

Opel Compass: Hovedelementene i den nye resultatet av arbeidet i designsenteret i Rüsselsheim, GT Consept, er selvsagt med videre i den nye konseptbilen.

Man har ifølge Adams, tatt viktige steg videre:
- Opels nye ansikt er orientert rundt det vi kaller Opel Compass. Det organiserer alle designelementene rundt to tydelige akser som integrerer Opel-blitsen tydeligere enn noen gang. Linjen som går over panseret representerer den vertikale aksen, som blir tøffere og renere. Den horisontale aksen synes tydelig i signaturen som skapes av kjørelysene, og kommer til å bli tydeligere i alle fremtidige Opel-modeller.

Konseptbilen vil bli avduket i løpet av året, og blir den første bilen som viser Opels nye ansikt basert på Opel Compass.