Skip To Content
Opel Assistanse Vilkår

Opel-assistanse

Opel tilbyr mobilitetsgaranti gjennom Opel-Assistanse 24 timer i døgnet. Kriteriet er at du benytter et autorisert Opel-verksted i Norge for å få utført foreskrevet service, og at eventuelle mangler anmerket ved service blir utbedret slik at de ikke forårsaker senere assistansebehov.