Opel Assistanse Vilkår

Opel-Assistanse

Opel tilbyr mobilitetsgaranti gjennom Opel-Assistanse 24 timer i døgnet. Kriteriet er at du benytter et autorisert Opel-verksted i Norge for å få utført foreskrevet service, og at eventuelle mangler anmerket ved service blir utbedret slik at de ikke forårsaker senere assistansebehov.

 

Oversikt over fordelene med Opel-Assistanse:

 

Rask hjelp 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året i 40 europeiske land.

 

Om reparasjon ikke er mulig på stedet vil bilen bli fraktet til nærmeste autoriserte Opel verksted for vurdering, som skal utføres så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at det kun er Opelverksteder i Norge som er Ampera-e autoriserte. Dersom reparasjonen ikke kan utføres innen 2 timer, vil du tilbys ett av følgende alternativer:

 

1) Leiebil i inntil 1-3 dager, maksimalt 4 dager. Vi gjør oppmerksom på at utleiefirma krever at kunde stiller økonomisk garanti i form av kredittkort, før leiebil kan utleveres. Dette er et forhold mellom kunde og utleiefirma (Opel Assistanse/Opel Norge stiller ikke som garantist). Leiebil tilbys ut ifra størrelse og tilgjengelighet, og man kan ikke kreve å få utleiebil med elektrisk drivlinje. Tilbakelevering skjer til samme utleiefilial som bilen ble rekvirert fra.

 

2) Dersom reparasjon ikke kan utføres samme dag kan du få dekket kostnader til offentlig transport som buss, tog, trikk, t-bane (refusjon for taxi gis kun etter nærmere avtale), inntil og maksimalt 5500 NOK*2 /person til reise videre. Dersom ingen andre alternative transportløsninger er tilgjengelig eller mulig, vil man kunne få dekket flybilletter inntil og maksimalt 5500 NOK*2 /person.

 

3) Om havariet skjer mer enn 80km fra hjemsted eller reparasjonsestimatet er over 24 timer vil du kunne få dekket overnatting på 3 –stjernes hotell i maksimalt 4 netter.

 

Ved henting av bil fra verksted etter reparasjon vil det være mulig å få dekket utlegg til offentlig transport som buss, tog, trikk, t-bane (refusjon for taxi gis kun etter nærmere avtale) inntil og maksimalt 5500 NOK*2. Dersom ingen andre alternative transportløsninger er tilgjengelig eller mulig vil man kunne få dekket flybilletter inntil og maksimalt 5500 NOK*2 /person. Beløpet dekkes kun for sjåfør.

 

Det dekkes inntil 450 NOK*1 for transport mellom stedet for hendelse/verksted til sted der ytelse (bilutleie, hotell etc.) kan benyttes. Det gis også dekning på 450 NOK*1 for retur fra sted for ytelse tilbake til verksted/sted for hendelse. Dekningsbeløpet på 450 NOK*1 gjelder pr. assistansesak og er uavhengig antall personer som skal transporteres.

Inkludert i Opel-Assistanse er også: Hjelp ved utladet startbatteri (12v), punktering og ødelagt tenningsnøkkel. For modeller med elektrisk/hybrid drivlinje tilbyr Opel Assistanse berging til nærmeste lademulighet, inntil 40 km.

Opel Assistanse inkluderer ikke feilfylling/tomt for drivstoff/ drivstoffmangel på grunn av is eller voksdannelse i drivstoffsystemet, kollisjon, utforkjøring, eller driftsstans med bakgrunn i reparasjoner utført ved et ikke-merkeverksted. Elektrisk drevne biler som er tomme for strøm, kostnader og utlegg i forbindelse med leiebil, kollisjoner/ulykker og «force majeure».
Gjentatt starthjelp dekkes ikke dersom bilen ikke har vært innom verksted i mellomtiden.

Selvforskyldt driftsstans dekkes ikke av mobilitetsgarantien!

Ny Opel Assistanse leverandør fra 1.januar 2019 i Norge er Falck redning.

For refusjon av utlegg, bes sendt til adressen:  faktura@falck.no

 

*1 50 Euro, *613 Euro, utfra gjeldene valutakurs i det aktuelle tidsrommet.