Skip To Content

Erklæringer om overensstemmelse

Denne bilen har systemer som overfører og/eller mottar radiobølger som omfattes av direktiv 1999/5/EC eller 2014/53/EU. Produsentene av systemene erklærer samsvar med direktiv 1999/5/EU eller direktiv 2014/53/EU.
Opel Crossland X MY17
Overensstemmelseserklæring
Opel Crossland X MY18
Overensstemmelseserklæring
Opel Crossland X MY19
Overensstemmelseserklæring
Opel Grandland X MY18
Overensstemmelseserklæring
Opel Grandland X MY19
Overensstemmelseserklæring