Resirkulering

VEIEN TIL EN GRØNNERE FREMTID.

Resirkulering for miljøet vårt.

Fordi miljøet er så viktig for oss, øker vi effektiviteten av vår resirkuleringsprosess ved å designe produkter helt fra starten til å bli resirkulerbare.

Resirkuleringsstrategien er et sentralt element i Opels produktansvar. Vi tar sikte på å redusere avfallet som produseres under kjøretøyproduksjonen, samt i slutten av kjøretøyets levetid. "Design for resirkulering" er en del av Opels forpliktelse til miljøet, og bevaring av verdifulle materialer og energiressurser.

 

RESIRKULERINGSORIENTERT DESIGN

Gjør resirkulering mye enklere.

Når det gjelder produktutvikling er Opels resirkuleringsstrategi basert på to hovedpilarer:

 • Resirkuleringsorientert design
 • Utvikling og implementering av 'materialsykluser'  for kjøretøyproduksjon

Fullt produktansvar

Utvikling

 • Resirkuleringsorientert design
 • Livssykluser
 • Unngå farlige materialer

 

Produksjon

 • Bruk av resirkulert materialer

 

Bruk

 • Deponering hos forhandlere (avfallshåndtering)
 • Reservedeler

 

Gjenvinning

 • Kjøretøygjenbruk
 • Miljøansering og forbehandling
 • EU-direktiv
LES MER VIS MINDRE
 • Fullt produktansvar

  Utvikling

  • Resirkuleringsorientert design
  • Livssykluser
  • Unngå farlige materialer

   

  Produksjon

  • Bruk av resirkulert materialer

   

  Bruk

  • Deponering hos forhandlere (avfallshåndtering)
  • Reservedeler

   

  Gjenvinning

  • Kjøretøygjenbruk
  • Miljøansering og forbehandling
  • EU-direktiv
For å sikre at alle Opel-produkter oppfyller våre resirkuleringsmål, må alle design-team følge retningslinjene for "Resirkulering- og gjenvinningsegenskaper". Disse retningslinjene er laget for å støtte både Opels ingeniører og leverandører i utviklingen av resirkulerbare kjøretøy. Prosessen hjelper også ingeniørene med å analysere deler, komponenter og kjøretøyer med hensyn til resirkulering og gjenvinning.

Elementer konstruert for gjenvinning

 • Resirkuleringsorientert materialvalg
 • Designet for miljøanering
 • Designet for forbehandling
 • Elementer konstruert for gjenvinning

  • Resirkuleringsorientert materialvalg
  • Designet for miljøanering
  • Designet for forbehandling
Opel har en lang tradisjon for å bruke resirkulerte materialer. Mer enn 130 resirkulerte plasttyper er spesifisert og godkjent for bruk i produksjon.

I forhold til nye ressurser, må resirkulerte materialer oppfylle alle de samme tekniske spesifikasjonene og produseres til lavere pris. Når disse to kriteriene er oppfylt, er resirkulerte materialer foretrukket, men det går aldri utover kvaliteten. Vårt resirkuleringsteam gjør sitt ytterste for å opprettholde høy kvalitet.

Kvaliteten på våre resirkulerte materialer er blitt så god sammenlignet med nye materialer at de ikke lenger brukes bare til 'skjulte deler', men også kan brukes til mange synlige deler.

Opel Insignia: Bruk av resirkulerte materialer

 • Deler frigitt i gjenvunnet plastmaterialer
 • Opel Insignia: Bruk av resirkulerte materialer

  • Deler frigitt i gjenvunnet plastmaterialer

GJENVINNINGSKONSEPTET

Prosessen.

Levering

Den siste eieren leverer bilen til en godkjent oppsamlingsplass. Etter å ha kontrollert bilen, vil en representant for oppsamlingsplassen utstedes den nødvendige vrakmeldingen.

Forbehandling og miljøanering

Først fjernes batteriet, og kollisjonsputene nøytraliseres. Deretter tappes alt drivstoff og all annen driftsvæske i kjøretøyet. Dette inkluderer motorolje, girolje, bremsevæske, kjøle-/frostvæske fra klimaanlegget.

Demontering

Neste trinn er demontering av komponenter og systemer, for å merke dem som brukte deler eller å bruke dem som grunnlag for reproduserte deler. Dersom det er økonomisk forsvarlig, samles materialer som plast eller glass til gjenvinning.

Oppbevaring

Materialer som er skadelige for miljøet, samles og sendes til mottaksstasjoner for farlig avfall.

Shredder/Fragmentering

Bilvrakene sendes inn i en stor "shredder" (sorteringskvern), som kverner opp vraket i biter og sorterer ut deler for videre resirkulering eller gjenvinning.

Teknikk etter fragmenteringen (PST)

Teknikk etter fragmenteringen (PST)

Resirkulering / Gjenvinning

Materialene sortert ut av fragmenteringsprosessen kan brukes som råvare i helt nye ting. Denne prosessen gjør det mulig å gjenvinne opptil 85% av kjøretøyet, og reduserer mengden av gjenværende avfall for deponering.

KASSERTE KJØRETØY

RESIRKULER DIN OPEL.

Tilbakelevering av kassert kjøretøy.

Vi har alltid gjort vårt beste for å være miljøvennlig, og nå er gjenvinning ikke et valg, det er en del av loven. Den nye lovgivningen om kasserte kjøretøyer trådte i kraft januar 2007. Et resirkuleringsinitiativ som krever at produsentene reduserer mengden avfall som oppstår under kjøretøyproduksjon og ved slutten av kjøretøyets liv.

Opel gir muligheten til å kostandsfritt levere tilbake det gamle kjøretøyet til en av partnerne i nettverket.Alle våre demonteringsanlegg oppfyller alle lovens krav og er sertifisert av uavhengige sakkyndige i henhold til lovgivningen om kasserte kjøretøyer. I tillegg blir alle disse anleggene, alle prosessene og all dokumentasjonen over innkommende og utgående materialer kontrollert av våre resirkuleringseksperter.

 

 

Kostnadsfri tilbakelevering gjelder under bestemte forutsetninger:

 • Kjøretøyet har opptil 9 seter eller er lette nyttekjøretøyer på opptil 3,5 tonn
 • Viktige deler eller komponenter mangler ikke
 • Kjøretøyet inneholder ikke annet enn bilrelatert avfall
 • Kjøretøyets originaldokumenter leveres sammen med kjøretøyet

 
Når du har levert inn det gamle kjøretøyet, blir en vrakmelding satt opp av den som skal foreta fragmenteringen. Vrakmeldingen trenger du til den endelige avregistreringen. Du kan være sikker på at din gamle bil vil kastes på den mest miljøvennlige måten.

 

 

Finn din nærmeste Opel-partner:

Autoretur AS
Økernveien 99
0510 OSLO
www.autoretur.no