Blindsonevarsleren registrerer biler i blindsonen ved hjelp av sensorer, og varsler føreren om dem med symboler i sidespeilet. Den kan dermed forhindre forbikjøringsulykker. Kollisjonsvarslingen overvåker veien foran bilen og varsler føreren hvis det oppstår fare for sammenstøt med andre kjøretøy eller fotgjengere. Om nødvendig kobles den automatiske nødbremsen inn.