Sikkerhet og førerassistanse
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Sammen med antispinnsystemet bruker det elektroniske stabilitetsprogrammet hjulbremsene og motorbremsen til å begrense hjulspinn hvis bilen mister veigrepet. Et integrert lasttilpasset kontrollsystem hjelper føreren å holde bilen på stø kurs under vanskelige forhold ved å tilpasse bilens ESP til lastens vekt og fordeling. 
Fartsskiltgjenkjenning
Sammen med cruise control gjenkjenner dette systemet trafikkskilt og varsler føreren om gjeldende fartsgrenser. 
Cruise control med hastighetsbegrenser
Lar føreren holde jevn hastighet eller begrense bilens topphastighet. 
Filskiftevarsler
Overvåker hele tiden veien ved hjelp av kameraet som er montert over det innvendige speilet. Er bilen i ferd med å forlate kjørefeltet, høres et varselsignal. 
Varsling om kryssende trafikk bak
Ved hjelp av en sensor bak på bilen registrerer dette systemet kjøretøyer som nærmer seg bak bilen, og advarer føreren med et varselsignal hvis det er fare for kollisjon under rygging ut av en parkeringsluke. 
Avansert bremseassistent

Systemet1 varsler føreren om farlige situasjoner med et lydsignal. Kommer et annet kjøretøy for nær, bremser systemet bilen automatisk hvis føreren ikke reagerer.


1 Opels førerassistentsystemer kan hjelpe føreren innenfor systemenes begrensninger. Det er fortsatt føreren som har ansvaret for kjøringen.

 
Blindsonevarsler
Blindsonevarsleren advarer føreren når det er farlig å skifte kjørefelt på grunn av kjøretøyer eller andre objekter i blindsonen. 
Tilhengerassistent

Opel Movano kan leveres med tre funksjoner som gjør det tryggere å kjøre med tilhenger:  

 

  • Automatisk tilhengerregistrering, som registrerer om det er koblet til en tilhenger eller ikke
  • Registrering av tilhengerlengde, som estimerer hvor lang en tilhenger er
  • Utvidet blindsonevarsler, som registrerer kjøretøyer i tilhengerens kjørebane ved skifte av fil