Sikkerhet og innovasjon

Automatisk nødbrems
Automatisk nødbrems1 med fotgjengerregistrering varsler om fare for kollisjon med fotgjengere eller kjøretøyer2. Hvis du ikke griper inn, bremser bilen automatisk.  

1 Standard på Dynamic, ekstrautstyr på Essentia og Enjoy.

2 Fungerer automatisk fra 5 til 85 km/t. Fra 0 til 30 km/t bremses bilen med 0,9 g for å redusere kollisjonshastigheten. Fra 30 til 85 km/t senker systemet hastigheten med maksimalt 22 km/t. Du må bremse selv for å senke hastigheten ytterligere. Hvilket hastighetsintervall den automatiske nødbremsen med fotgjengerregistrering fungerer innenfor, avhenger av type hindring: 5–85 km/t for hindringer i bevegelse, 5–80 km/t for stillestående hindringer og 5–60 km/t for fotgjengere. Opels førerassistentsystemer hjelper føreren innenfor systemets begrensninger. Det er fortsatt føreren som har ansvaret for kjøringen.

Filholderassistent

Filholderassistenten1  varsler deg ved hjelp av filskiftevarslingen og korrigerer kursen forsiktig hvis Combo-e utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet.

 

1 Ekstrautstyr

 
Fartsskiltgjenkjenning
Fartsskiltgjenkjenningen leser skiltene langs veien, registrerer endringer i fartsgrensen og varsler deg om dem.  
Sikkerhet og kollisjonsputer
Fire kollisjonsputer, på førersiden, passasjersiden og på sidene, gir ekstra beskyttelse for deg og passasjerene dine.  
Blindsonevarsler
Blindsonevarsleren overvåker blindsonene på siden av bilen og varsler deg om kjøretøy som nærmer seg i kjørefelt ved siden av og i blindsoner. Det gjør det enklere og tryggere å skifte kjørefelt.  
Bakkeassistent
Bakkeassistenten er en funksjon i IntelliGripCombo Look-book-systemet som hjelper deg å kjøre kontrollert og trygt ned selv de bratteste bakker. Systemet tilpasser hastigheten og bremseprofilen automatisk.  
Flank Guard

Flank Guard1-systemet bruker tolv sensorer til å varsle deg om hindringer som du kanskje ikke ser når du kjører rundt et hjørne i lav hastighet. Systemet varsler både med lyd og visning på infotainmentskjermen.

 

Ekstrautstyr

 
Surround Rear Vision

Surround Rear Vision1 bruker to kameraer til å vise området rundt bilen på den 5 tommer store skjermen. Det gjør det mye enklere å kjøre inn i og ut av trange parkeringsplasser. 

 

Ekstrautstyr

 
Ryggekamera

Ryggekameraet1 med vidvinkel viser et bilde med hjelpelinjer på den 8 tommer store berøringsskjermen for å gjøre det enklere å rygge.

 

1 Ekstrautstyr.

 
Head-Up Display

Head-up-displayet1 viser den viktigste informasjonen, for eksempel hastighet, navigasjonsinformasjon og tretthetsvarsling, på en glassplate bak rattet, slik at du hele tiden kan ha øynene på veien.

 

1 Ekstrautstyr

 
Tilhengerstabilisator
Tilhengerstabilisatoren overvåker hvor stabil tilhengeren er, og tilpasser automatisk bilens hastighet ved hjelp av dreiemoment og bremsing av alle hjulene for å dempe sterke og potensielt farlige vibrasjoner.   
Lastindikator
Lastindikatoren varsler deg når belastningen nærmer seg eller overskrider den maksimale nyttelasten. Det øker sikkerheten når du skal kjøre med tung last.