WLTP Driving Fuel Consumption
Opel viser forbruksdata som er basert på den nye WLTP kjøresyklusen (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Sammenlignet med NEDC (New European Driving Cycle), er WLTP mye nærmere dagens moderne og hverdagslige kjøreatferd. Vi gjør det enklere for kunder å estimere daglig forbruk på bilene deres.
 
LES MER

Bli bedre kjent med WLTP kjøresyklus.

Dine fordeler.

WLTP NEDC*
Starttemperatur 14°C 20-30°C
Syklustid 30 min 20 min
Tid (stasjonær) 13% 25%
Lengde ca. 23 km ca. 11 km
Fart Gjennomsnittlig: 46.6 km/t
Maks: 131 km/t
Gjennomsnittlig: 34 km/t
Maks: 121 km/t
Drivkraft Gjennomsnittlig: 7kW
Maks: 47 kW
Gjennomsnittlig: 4kW
Maks: 34 kW
Påvirkning av tilleggsutstyr og klimaanlegg (AC) Tilleggsutstyr er tatt med i vurderingen av vekt, aerodynamikk og elektroniske systemer. Ingen klimaanlegg. Ikke tatt med i vurderingen.

Mer realistiske forbrukstall.

Den nye WLTP målemetoden tar hensyn til situasjoner som er nærmere knyttet til hvordan du faktisk kjører i hverdagen, sammenlignet med dagens NEDC-standard. Du vil bedre kunne vurdere daglig forbruk med  WLTP.

 

De tar nå hensyn til:

 

 • Mer realistisk kjøredynamikk og utetemperatur
 • Større avstander under testing
 • Høyere gjennomsnittlig og maksimal hastighet
 • Kortere stopp
 • Mer bremsing og akselerasjon

Hva er WLTP kjøresyklus?

WLTP kjøresyklus

Den nye WLTC kjøresyklusen består av fire faser, som er basert på hverdagskjøreprofiler fra  bilister fra hele verden. Mens dagens NEDC bestemmer "bykjøring, landeveiskjøring og kombinert kjøring ", som viser verdier basert på en teoretisk kjøreprofil, bruker WLTP "ekte" kjøreprofiler hentet  fra en global statistisk undersøkelse. Den nye WLTP-syklusen er delt inn i fire deler med forskjellige gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og ekstra høy. Hver del inneholder en rekke kjørefaser, stopp, akselerasjon og bremsing, etc. som representerer en form for kjøring som forbrukeren opplever som mer hverdagslig eller "normal" kjøring. Hver motor- / girkassekombinasjon er testet opp mot den mest økonomiske så vel som den mest drivstoffkrevende. Fra og med Astra, vil Opel teste hver modell. De publiserte verdiene definerer et utvalg fra det laveste til det høyeste forbruket for hver motor- / girkassekombinasjon. Dette gir en god indikasjon på det forventede daglige forbruket for hver enkelt modell. Merk: Verdiene basert på WLTP-syklusen bestemmes ved hjelp av en standardisert, forhåndsdefinert kjøresyklus på en testrigg. LES MER VIS MINDRE
 • WLTP kjøresyklus

  Den nye WLTC kjøresyklusen består av fire faser, som er basert på hverdagskjøreprofiler fra  bilister fra hele verden. Mens dagens NEDC bestemmer "bykjøring, landeveiskjøring og kombinert kjøring ", som viser verdier basert på en teoretisk kjøreprofil, bruker WLTP "ekte" kjøreprofiler hentet  fra en global statistisk undersøkelse. Den nye WLTP-syklusen er delt inn i fire deler med forskjellige gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og ekstra høy. Hver del inneholder en rekke kjørefaser, stopp, akselerasjon og bremsing, etc. som representerer en form for kjøring som forbrukeren opplever som mer hverdagslig eller "normal" kjøring. Hver motor- / girkassekombinasjon er testet opp mot den mest økonomiske så vel som den mest drivstoffkrevende. Fra og med Astra, vil Opel teste hver modell. De publiserte verdiene definerer et utvalg fra det laveste til det høyeste forbruket for hver motor- / girkassekombinasjon. Dette gir en god indikasjon på det forventede daglige forbruket for hver enkelt modell. Merk: Verdiene basert på WLTP-syklusen bestemmes ved hjelp av en standardisert, forhåndsdefinert kjøresyklus på en testrigg.

Tips til å spare drivstoff.

ENKLE GREP FOR Å KJØRE MER EFFEKTIVT

Faktorer som bilens design og været kan påvirke drivstofforbruket, på måter som du ikke kan kontrollere. Men visste du at du kan påvirke opp til 1/3 av forbruket ditt?
 • ENKLE GREP FOR Å KJØRE MER EFFEKTIVT

  Faktorer som bilens design og været kan påvirke drivstofforbruket, på måter som du ikke kan kontrollere. Men visste du at du kan påvirke opp til 1/3 av forbruket ditt?

Spørsmål om de nye forbruksverdiene.

Hvorfor er NEDC udatert?

Siden introduksjonen av NEDC (New European Driving Cycle)  i 1992, har biler, veier og individuelle kjørestiler endret seg vesentlig.  NEDC er en kunstig laboratorietest og fungerer utelukkende til å sammenligne forskjellige biler, og ikke for å reflektere normalt forbruk. Dette betyr at virkelig forbruk er ofte meget forskjellig fra NEDC- informasjonen. De viktigste årsakene er:

 

 • Den teoretiske kjøreprofilen samsvarer ikke med reelle kjøreprofiler .
 • Utilstrekkelig akselerasjon.
 • For mange stopp-faser under testing.
 • Inkluderer ikke høyere hastigheter, f.eks på motorveier . Dette setter den gjennomsnittlige hastigheten for lav.
 • Girskift-poeng bestemmes ofte av girkasse-typen, f.eks er de det samme for alle biler med manuell girkasse.
 • Ekstrautstyr blir ikke vurdert.

Hva måler NEDC?

NEDC har vært lovpålagt for alle biler siden 1992. NEDC er basert på en noe teoretisk kjøreprofil og består av to deler: I de første 13 minuttene, simulerer den en kjøretur i bytrafikk med mange stopp-og-start faser. Den andre delen simulerer kjøring langs landeveien i maksimal hastighet på 120 km/t.

Hva er de fire delene av WLTP?

For å se mer korrekte tall på forventet forbruk og utslipp, er WLTP kjøresyklus basert på en global statistisk undersøkelse av reelle kjøreprofiler. Dette inkluderer fire deler med forskjellige gjennomsnittshastigheter som generelt er representative for driftsprofiler rundt om i verden: lav, middels, høy og ekstra høy. Hver fase inneholder forskjellige mengder og grader av akselerasjon, bremsing, stopp , etc. som gjenspeiler det en forbruker vil referere til som «normal kjøring» i hverdagen.

Hva er forskjellen mellom NEDC og WLTP?

Siden introduksjonen av NEDC i 1992, har biler og kjørestiler endret seg vesentlig. Testparametere i WLTP har blitt redefinert for å enda bedre reflektere reelle kjøreforhold. De inkluderer nå:

 

 • Lengre testing (30 min vs 20 min)
 • Kortere stopp-faser (13% vs 25%)
 • Lengre avstander (ca 23 km vs 11 km)
 • Høyere hastigheter (maks. 130 km/t vs 120 km/t)
 • Nesten 50% høyere gjennomsnittshastighet
 • Høyere maksimal akselerasjon og mer akselerasjonsfaser
 • Omtrent 20-30% høyere drivkraft pga. mer dynamiske kjøresituasjoner
 • Mer realistisk bestemmelser av kjøremotstanden for drivstofforbruk
 • Tilleggsutstyr i bilen blir vurdert

 

Verdier oppnådd med WLTP er sammenlignbare over hele verden, mens NEDC verdiene er bare gyldig for Europa.