Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Opel Assistanse

Opel Assistanse er et veihjelpsprogram utformet spesielt for deg som kjører Opel. Ved havari eller hvis bilen din ikke vil starte, er Opel veihjelp her for å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, i mer enn 40 europeiske land. Dette innebærer tjenester som bla.: tauing, billeie, hotellinnkvartering, videre reise med tog eller fly, og mer (se programvilkår).

Opel FelxCare service

I en Opel FlexCare service inngår alle foreskreven deler og væsker i henhold til hva som krves i bilens serviceplan. Det inngår også karosserikontroll i en FlexCare service.

FlexCare vedlikeholdsavtale

I en FlexCare vedlikeholdsavtale inngår slitdeler som spesifisert i inngått avtale. Typiske deler er pærer, vinduspussergummi etc.