Sikkerhet og innovasjoner
Frontkollisjonsvarsling 
Frontkollisjonsvarslingen overvåker området foran bilen og varsler om fare for kollisjon med kjøretøyer eller fotgjengere. Om nødvendig kobles den automatiske nødbremsen inn.  
Trafikkskiltgjenkjenning 
Det avanserte kamerasystemet i nye Zafira Electric gjenkjenner blant annet fartsgrenseskilt og viser dem i det digitale kombiinstrumentet.  
Førerassistenter
Filholderassistenten i nye Zafira Electric registrerer om bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet og korrigerer automatisk styringen for å føre bilen tilbake på rett spor.