Sikkerhet og førerassistentsystemer 
Automatisk nødbrems
Automatisk nødbrems1 med fotgjengerregistrering varsler om fare for kollisjon med fotgjengere og kjøretøyer. Hvis du ikke gjør noe, bremser bilen automatisk.  
1Fungerer automatisk fra 5 til 85 km/t. Fra 0 til 30 km/t bremses bilen med 0,9 g for å redusere kollisjonshastigheten. Fra 30 til 85 km/t senker systemet hastigheten med opptil 22 km/t. Over denne terskelverdien må føreren selv bremse for å senke hastigheten ytterligere. Hvilket hastighetsintervall den automatiske nødbremsen med fotgjengerregistrering fungerer innenfor, avhenger av type hindring (5 til 85 km/t for hindringer i bevegelse, 5 til 80 km/t for stillestående hindringer og 5 til 60 km/t for fotgjengere). Opels førerassistentsystemer hjelper deg innenfor systemenes begrensninger. Det er fortsatt du som bilfører som har ansvaret for kjøringen.
Førerassistentpakke1

Førerassistentpakken består av Highway Integration Assist med adaptiv cruise control og Stop & Go-funksjon, filholderassistent og utvidet trafikkskiltgjenkjenning. 

 

1 Ekstrautstyr

 
Blindsonevarsler

Blindsonevarsleren1 i nye Combo Electric overvåker blindsonene på siden av bilen og varsler deg om kjøretøy som nærmer seg i kjørefelt ved siden av og i blindsoner. Det gjør det enklere og tryggere å skifte kjørefelt.  

 

1 Ekstrautstyr

 
Flank Guard

Flank Guard-systemet1 bruker tolv sensorer til å varsle deg om hindringer som du kanskje ikke ser når du kjører rundt et hjørne i lav hastighet. Systemet varsler både med lyd og visning på infotainmentskjermen.

 

1 Ekstrautstyr

 
IntelliGrip

IntelliGrip-systemet1 tilpasser bilens kjøreegenskaper etter forholdene for å sikre godt veigrep, for eksempel når du kjører i gjørme, sand eller snø. Systemet har fem kjøremoduser.  

 

1 Ekstrautstyr

 
Ryggekamera

Ryggekameraet med 180-graders panoramavinkel1 viser et bilde med hjelpelinjer på 10-tommersskjermen. Det hjelper deg når du skal rygge. 

 

1 Ekstrautstyr på Combo Electric og standardutstyr på Combo Electric XL