Sikkerhet og innovasjon
Automatisk nødbrems
Automatisk nødbrems med fotgjengerregistrering advarer deg om mulige sammenstøt med fotgjengere eller et annet kjøretøy1. Hvis du ikke gjør noe, bremser bilen automatisk.
 
1Fungerer automatisk i hastigheter fra 5 til 85 km/t. Fra 0 til 30 km/t bremses bilen med 0,9 g for å redusere kollisjonshastigheten. Fra 30 til 85 km/t senker systemet hastigheten med maksimalt 22 km/t. Du må bremse selv for å senke hastigheten ytterligere. Hvilket hastighetsintervall den automatiske nødbremsen med fotgjengerregistrering fungerer innenfor, avhenger av type hindring: 5–85 km/t for hindringer i bevegelse, 5–80 km/t for stillestående hindringer og 5–60 km/t for fotgjengere. Opels førerassistentsystemer hjelper føreren innenfor systemets begrensninger. Det er fortsatt føreren som har ansvaret for kjøringen.
Avansert parkeringsassistent

Den automatiske parkeringsassistenten1 registrerer egnede parkeringsluker, overtar styringen og varsler med akustiske og visuelle signaler for å hindre kollisjoner under parkering.

 

1 Ekstrautstyr.

 
Filholderassistent
Filholderassistenten varsler med filskiftevarsling og  korrigerer kursen forsiktig hvis Combo-e Life utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet.
 
Bakkeassistent

Bakkeassistenten er en funksjon i IntelliGrip1-systemet som hjelper deg å kjøre kontrollert og trygt ned selv de bratteste bakker. Systemet tilpasser hastigheten og bremseprofilen automatisk.

 

1 Ekstrautstyr

 
Fartsskiltgjenkjenning
Fartsskiltgjenkjenningen leser veiskilt for å oppdage nye fartsgrenser og anbefaler deg å justere hastigheten tilsvarende.
 
Blindsonevarsler
Blindsonevarsleren overvåker blindsonene på siden av bilen og varsler deg automatisk om kjøretøy som nærmer seg i parallelle kjørefelt og i blindsonen. Det gir økt trygghet og gjør det enklere å bytte kjørefelt.  
Sidebeskyttelse

Sidebeskyttelsen bruker tolv sensorer til å varsle deg om hindringer som kanskje ikke er synlige når du kjører rundt et hjørne i lav hastighet. Systemet varsler både med lyd og bilde på infotainmentskjermen.

 

1 Ekstrautstyr.

 
IntelliGrip

Det smarte IntelliGrip1-systemet tilpasser seg i situasjoner med dårlig veigrep, for eksempel når du kjører i gjørme, sand eller snø. Systemet har fem kjøremoduser.

 

1 Ekstrautstyr

 
Sikkerhet og kollisjonsputer
Seks kollisjonsputer inkludert kollisjonsputer for fører og passasjer, sidekollisjonsputer samt kollisjonsgardin øker sikkerheten for deg og passasjerene.
 
Ryggekamera

180° panoramaryggekamera med vidvinkel1 viser bilens omgivelser på en 8-tommers berøringsskjerm. Hjelpelinjer på skjermen bidrar til å gjøre rygging til en enkel sak.

 

1 Ekstrautstyr.

 
Head-Up Display

Head-up-displayet1 viser nøkkelinformasjon som hastighet, kollisjonsvarsler og navigasjon på en glasskjerm bak rattet, slik at du kan holde blikket på veien.

 

1 Ekstrautstyr.