Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Opels 180°- eller 360°-kamera
Det intelligente Opel Eye-frontkamerasystemet overvåker veien og identifiserer potensielle farer. Trafikkskiltassistenten gjenkjenner trafikkskilt, samtidig som filholderassistenten forhindrer at føreren kommer over i feil fil. Frontkollisjonsvarslingen måler konstant farten og avstanden til trafikken fremfor, og aktiverer nødbrems – hvis det er nødvendig. 
Opels frontkamera “Opel Eye”
Det intelligente Opel Eye-frontkamerasystemet overvåker veien og identifiserer potensielle farer. Trafikkskiltassistenten gjenkjenner trafikkskilt, samtidig som filholderassistenten forhindrer at føreren kommer over i feil fil. Frontkollisjonsvarslingen måler konstant farten og avstanden til trafikken fremfor, og aktiverer nødbrems – hvis det er nødvendig. 
Opels ergonomiske seter
Våre ergonomiske seter, som er sertifisert av en tysk kampanje for sunnere ryggergonomi, er designet for å garantere den beste komforten for fører og forsetepassasjer. Opptil 18 ulike justeringsmuligheter hjelper deg til å unngå ryggsmerter på selv de lengste kjøreturene.