HVILKE LOKALE FORDELER HAR DU MED ELBIL?

Målet med å gi fordeler til elbilister er å hjelpe ny teknologi inn på markedet og å få ned utslippene. Følgende fordeler reguleres av kommune eller fylkeskommune:

 

PARKERING: Det er opp til den enkelte kommune om elbilparkering på offentlige parkeringsplasser er gratis. Sjekk lokale regler før du parkerer.

 

BOMPASSERING: Elbiler må ha Autopass/ bombrikke for å passere bomringer. Dette er enten gratis eller miljørabattert.

 

KJØRING I KOLLEKTIVFELT: Det er viktig å følge skiltingen for eventuelle begrensinger.

 

FERGER: Enkelte fergestrekninger er gratis for elbiler, men man betaler for sjåfør og passasjerer.

 

Har du spørsmål om fordeler eller lovendringer? Våre Opel-forhandlere er oppdatert på hvilke regler som gjelder. Vil du vite mer om fordelene du får ved å velge elbil, kan du også lese mer på elbilforeningens nettsider.