Skip To Content

Merk

*Alle OnStar-tjenester vil opphøre den 31.desember 2020.

Kjære Opel-eier vi

Vil gjerne gi deg informasjon rundt nedleggelsen av onstar i europa fra 31. desember 2020, og hvordan dette i praksis berører deg som Opel-kunde her i norge

Om OnStar

Opel OnStar ble lansert i Norge fra og med modellår 2017 (høsten 2016). I tillegg til mulighet for å ringe en rådgiver ved å trykke på en knapp i bilen, består systemet av tjenester som blant annet SOS-knapp/veihjelp og app til smarttelefon. For elbilen Opel Ampera-e brukes OnStar-appen dessuten til fjernstyring av forvarming/kjøling og batteri- og ladestatus.

 

Bakgrunn

OnStar Europe Limited er et selskap som eies av GM. Som kjent ble Opel solgt fra GM til PSA i august 2017 og OnStar Europe Limited var ikke en del av dette oppkjøpet. GM varslet samtidig at de la ned alle sine operasjoner i Europa.

For deg som kunde innebærer dette at OnStar legges ned fra 31. desember 2020 og alle OnStar-tjenestene forsvinner. Det vil ikke komme noe system som kan erstatte OnStar.

 

Hvilke funksjoner forsvinner fra nyttår?

Alle OnStar-tjenester og tjenester som bruker OnStar-maskinvare i bilen og mobilnett/internett vil legges ned fra 31. desember 2020. Dette innebærer i detalj at følgende funksjonaliteter bortfaller:

- Knappene i bilen. En automatisk melding vil forklare at man selv må kontakte nødhjelp om nødvendig.

- SOS nødhjelp med automatisk krasjrespons, rød SOS-knapp og veihjelp.

- Assistanse ved stjålet bil.

- Bil-diagnose. Verken bileier, Opel-forhandler eller OnStar vil motta OnStar-kjøretøydata fra din bil.

- Nedlasting av destinasjon (tjenesten har kun vært tilgjengelig for bil med integrert navigasjonsenhet).

- OnStar-app til smarttelefon med alle tilhørende funksjoner: Fjernkommandoer, Kjøretøyets status, Navigasjon, Parkert sted og OnStar brukerstøtte (ring rådgiver).

VIKTIG: For Opel Ampera-e vil fjernstyring av forvarming/kjøling fortsatt være fullt operativ med bilens nøkkel som fjernkontroll.

 

Din avtale med OnStar

OnStar-avtalen er en abonnementsløsning med en tredjepartsleverandør hvor bileier selv kan velge om funksjonene i OnStar skal videreføres ved å betale en årlig lisenskostnad.

OnStar er ikke en del av bilens typegodkjente sikkerhetssystemer og et bortfall av tjenesten vil ikke hindre bruk av bilen. Opel-modellene som er levert med OnStar (inkludert Opel Ampera-e) er typegodkjent før 31. mars 2018, og dermed er det ikke krav til innebygget kollisjonsvarsler.

Importør varslet om nedleggelse av OnStar første gang 11. mai 2018 (den gang Opel Norge AS). OnStar varslet alle kunder pr epost første gang 14. mai 2018, deretter som merknad i all kommunikasjon.

I brukerbetingelsene som alle brukere av OnStar har godkjent, heter det i punkt 8: «I tillegg til andre oppsigelsesrettigheter gitt i denne Avtalen kan vi si opp Avtalen til enhver tid med tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel».

For kunder som har betalt for OnStar-pakke som løper utover 31.12.2020 vil overskytende betaling bli refundert.

Til slutt vil vi beklage sterkt denne situasjonen og de ulempene det medfører for deg som vår kunde, og gjør samtidig oppmerksom på at avgjørelsen om å legge ned OnStar i Europa dessverre ligger utenfor vår kontroll.

 

Lørenskog, 10. juni 2020