Oversikt & fordeler

Merk

*Alle OnStar-tjenester vil opphøre den 31.desember 2020.

SIKKER
 • Automatisk ulykkesvarsling
 • 24-timers nødtelefontjeneste
 • Assistanse ved stjålet bil
 • Veihjelp
 
TILKOBLET
 • App til smarttelefon
 
IVARETATT
 • Hotellbooking
 • Finn parkering
 • Bildiagnose
 • Nedlasting av destinasjon
 

SIKKER

 • Automatisk ulykkesvarsling
 • 24-timers nødtelefontjeneste
 • Assistanse ved stjålet bil
 • Veihjelp

TILKOBLET

 • App til smarttelefon

IVARETATT

 • Hotellbooking
 • Finn parkering
 • Bildiagnose
 • Nedlasting av destinasjon

KUNDENE FORTELLER:

VIKTIG INFORMASJON OM ONSTAR-TJENESTER.

Alle OnStar-tjenester vil opphøre den 31. desember 2020.

HVORDAN BENYTTE ONSTAR

Alle OnStar-tjenester vil ikke lengre være tilgjengelig fra og med 31. desember, 2020. Ingen prøve- eller betalingsabonnement vil være tilgjengelige etter denne datoen. Alle tjenester er avhengig av nettverksdekning og tilgjengelighet. OnStar-tjenester leveres av, og krever en konto hos OnStar Europe Ltd. Les her for ytterligere informasjon om OnStar-tjenestene. Opel er ikke ansvarlig for OnStar-tjenestene, som leveres av OnStar Europe Limited, en GM virksomhet.