Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


OPELS FILOSOFI

OPEL HAR OVER 100 ÅR GAMLE RØTTER.

Vår verden er i endring. Uansett hvor vi ser, møter vi ny teknologi og innovasjoner, som har evnen til å forandre våre liv for alltid. Opel ønsker at alle skal dra nytte av disse endringene. Derfor sørger vi stadig for at innovasjoner er tilgjengelige for så mange som mulig -  - ikke bare noen få utvalgte. Dette formålet er dypt forankret i Opels DNA. Vi har alltid implementert den nyeste teknologien i våre produkter og tjenester for det brede publikum. Det er kun når en innovasjon er tilgjengelig for alle, at den har muligheten til å forbedre verden vi lever i.