Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID corporate-social-sustainability
Title Bærekraftig ansvar og utvikling
Pretext
Icon to Display

Bedriftens bærekraftig utvikling og ansvar

Vi rapporterer årlig om bærekraft, et tema som dekker et bredt spekter av emner - fra miljø og
arbeidet med overgangen til en CO2-nøytral bilproduksjon, til samfunnsansvar, bærekraftig forsyningskjede, ledelse,
ny teknologi og sikkerhet.

Fra og med 2018 er vi en del av Groupe PSAs CSR (Corporate Social Responsibility)
rapportering.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID iso-certifications
Title ISO-sertifiseringer
Pretext
Icon to Display

ISO 14001/50001 sertifiseringer.

Våre fabrikker og noen utvalgte ikke-produksjonssteder opprettholder ISO 14001-sertifiserte miljøl styringsssystemer. ISO 14001-standarden gir et globalt anerkjent grunnlag for utvikling av miljøl styringssystemer for å oppnå miljømål, forvalte samsvarsforpliktelser og bedre miljøprestasjon. I tillegg er vår fabrikk i Zaragoza sertifisert i henhold til EMAS. EMAS (miljøstyring og revisjonsordning) er et frivillig instrument basert på EU-forordning 1221/2009 som hjelper bedrifter og organisasjoner av alle størrelser og næringer for kontinuerlig å forbedre deres miljøprestasjoner.

De fleste av våre energi styringssystemer er sertifisert i henhold til ISO 50001. ISO 50001-sertifikatet støtter selskaper i alle bransjer ved å bruke energi effektivt for å redusere kostnader og spare ressurser. Det tillater bedrifter å utvikle og implementere effektiv energipolitikk, og bruke dataanalyser for å vurdere om målene blir oppfylt.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID environmental-energy-policy
Title Miljø- og energipolitikk
Pretext
Icon to Display

Miljø- og energipolitikk.

Vi tar vårt ansvar for miljøet seriøst. Opels miljø- og energipolitikk fungerer som rammeverk og veiledning for våre ansatte, og oppsummerer våre forpliktelser angående miljøvern, energiprestasjon og bærekraft.

 

 

Vision


Opels ambisiøse mål er å bli anerkjent som en ledende bilprodusent og leverandør av mobilitetsløsninger som opererer på en CO2-nøytral og avfallsfri basis.

 

Environmental and Energy Principles

 

Opel er forpliktet til å beskytte menneskers helse, naturressurser og miljøet. Dette engasjementet omfatter overholdelse av loven, men går utover og omfatter integrering av sunne miljø- og energibevisst praksis i alle forretningsbeslutninger. Opel satser på kontinuerlig forbedring av miljø- og energimessig ytelse ved å etablere hensiktsmessige delmål og mål, gi nødvendige ressurser og implementere styringssystemer. Følgende Miljø-/energibaserte prinsipper gir rammen for å sette mål og delmål, og samtidig guide Opel-ansatte i gjennomføringen av deres daglig arbeid.

1. Vi er forpliktet til handlinger for å bevare og gjenopprette miljøet. Dette inkluderer å redusere avfall og utslipp, spare ressurser, spare energi og resirkuleringsmaterialer i alle stadier av produktets livssyklus.

2. Vi vil fortsette å utvikle alternative fremdriftssystemer og bærekraftig mobilitetstjenester for å eliminere utslipp av forurensende stoffer.

3. Vi vil fortsette å støtte kjøp av energieffektive produkter og tjenester samt design for forbedring av energieffektiviteten.

4. Vi vil fortsette å jobbe med myndigheter for utvikling av teknisk forsvarlig og økonomisk ansvarlig miljølovgivning og forskrifter.

5. Vi vil fortsette å oppfylle samsvarsforpliktelser som omfatter juridiske krav og andre krav som Opel abonnerer på i forbindelse med energiforbruk, forbruk og effektivitet og relatert til miljøet.

6. Vi vil fortsette å håndtere miljøvern med ISO 14001 eller EMAS sertifiserte styringssystemer på våre produksjonssteder. For Ikke-produksjonssteder, vil det nødvendige nivået av styringssystem bli bestemt ut fra risikovurderinger. På flertallet av våre produksjonssteder styres energiprestasjon med ISO 50001-sertifiserte styringssystemer, og vi utvikler en strategi for å implementere slike systemer på alle produksjonssteder. Vi vil kontinuerlig forbedre våre styringssystemer for å forbedre miljø- og energiytelse.

7. Vi vil be leverandørene å opprettholde ISO 14001 / ISO 50001 eller tilsvarende sertifiserte systemer. I tillegg vil vi vurdere miljø- og energikravene ved valg av leverandører.

8. Vi vil fortsette å integrere miljø- og energioperasjonelle oppgaver i våre produksjonssystemer, planlegging, vedlikeholds- og logistikk-operasjoner. Dette gjør vi  for å vekke enkeltpersoners bevissthet og ansvar, og bedre kontrollere vår under risiko.

9. Vi er imøtekommende og i dialog med interne og eksterne interessenter, inkludert tilgjengelighet av informasjon om vår miljø- og energiprestasjon. I tillegg til vår støtte til tiltak som øker miljøbevissthet, biologisk mangfold og energibevissthet.

10. Vi er forpliktet til å forvandle organisasjonen til et svært energieffektivt selskap.