Opel Automobile GmbH forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere de ovenfor nevnte funksjonsbeskrivelsene, og er ikke ansvarlig for informasjonens nøyaktighet eller fullstendighet. Testresultatene for de enkelte telefoner bygger på den spesifikke programvareversjon og kjøretøyversjon som ble testet. En annen programvareversjon eller et annet produksjonsår kan influere på kompatibilitetsresultatene.