Opel Verdt å vite - Resirkulering

Finn din Opel-forhandler

Velg ett eller flere av feltene nedenfor:

Opel - Bærekraft

Bærekraft

Teknologier som beskytter miljøet og sparer drivstoff.

Hvordan kan vi redusere klimautslippene?

RESIRKULERINGSORIENTERT KONSTRUKSJON.

Mål: Å øke effektiviteten i resirkuleringsprosessen ved å tenke resirkulering helt fra starten når produktene utvikles.

 

Opels strategi, hvor konstruksjon skjer med tanke på resirkulering, er et ledd i selskapets produktansvar. Målet er tosidig: å redusere avfallsmengden under produksjonen av kjøretøyet og senere redusere avfallsmengden enda mer når kjøretøyets brukstid er omme. Dette fremmer bevaringen av verdifulle materialer og energiressurser. Strategien hviler på to prinsipper: