ERKLÆRINGER OM OVERENSSTEMMELSE.

Denne bilen har systemer som overfører og/eller mottar radiobølger som omfattes av direktiv 1999/5/EC eller 2014/53/EU. Produsentene av systemene erklærer samsvar med direktiv 1999/5/EU eller direktiv 2014/53/EU.


Brukermanualer