Previous
 • #TusentakkOnStar
  Kundene forteller om sine opplevelser

  Hvem kan beskrive OnStar og alle fordelene som følger med? Våre kunder!

   

  Det er derfor vi har spurt våre kunder om å dele deres personlige opplevelser med Opel OnStar.

Next
Previous
 1. #tusentakkOnStar
 2. EULALIA’S HISTORIE
 3. CHARLOTTE'S HISTORIE
Next
Close

Dette nettstedet drives av Adam Opel AG (“Opel”) og ligger på en server eiet av General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Øvrige mikronettsteder driftes av Adam Opel AG og ligger på server i Europa. Adam Opel AG er lokalisert i Tyskland, Bahnhofsplatz, 65423, Rüsselsheim.

 

Vennligst les nøy gjennom våre vilkår før du bruker nettsiden. Ved bruk av nettsiden indikerer at du aksepterer disse vilkårene uavhengig av hvorvidt du ønsker å registrere deg hos Opel. Hvis du ikke aksepterer våre vilkår, ber vi deg om å ikke benytte vår nettside.

Nettsidens vilkår og betingelser

1. Åndsprodukt

 

Alt materiale på nettstedet er Opels åndsprodukt. Materiale kan ikke kopieres eller reproduseres, med unntak når det er nødvendig å vise innholdet online. Imidlertid kan du skrive ut fullstendige sider av nettstedet til eget bruk basert på følgende:

 

(a) ingen dokumenter eller grafikkelementer på nettstedet skal på noen som helst måte modifiseres
(b) ingen grafikkelementer på nettstedet brukes uavhengig av korresponderende tekst; og
(c) Opels opphavsrett og varemerke eller andre merknader vises på alle kopiene.

 

Uavhengig av det ovenfor generelt nevnte, kan Opel fra tid til annen gi deg muligheten til å laste ned bakgrunnsbilde, skjermsparere samt andre nyttige ting fra nettstedet. Slike nedlastninger er dekket av disse vilkårene.


Enhver bruk av disse utdragene fra nettstedet som ikke er i samsvar med vilkårene, er forbudt. Materialet på nettstedet er nøye gjennomgått og testet på alle nivåer av produksjonen. Opel anbefaler deg uansett å kjøre en viruskontroll før bruk. Opel anbefaler deg også å bruke oppdatert antivirus programvare.

 

2. Lenke til nettstedet

 

Hvis du ønsker å gi en lenke til nettstedet, må dette gjøres til Opels hjemmeside.

 

3. Tilgang på tjenester

 

Opel gjør sitt ytterste for å sørge for at nettstedet er tilgjengelig hele døgnet. Opel er imidlertid ikke ansvarlig hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid eller i en viss periode.

 

Tilgang til nettstedet kan oppheves midlertidig og uten varsel ved systemfeil, vedlikehold eller reparasjoner, eller på grunn av forhold som Opel ikke har kontroll over.

 

4. Besøkendes materiale og opptreden

 

Med unntak av personlig identifiserbar informasjon som er dekket av Opels personvernerklæring nedenfor, skal ethvert materiale du overfører eller legger ut på nettstedet betraktes som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært. Opel har ingen forpliktelse med hensyn til slikt materiale. Opel og dets representanter kan fritt kopiere, dele, distribuere, inkorporere og på annet vis bruke slikt materiale og opplysninger, bilder, lyder, tekst og andre ting som omfattes av dette til ethvert formål.

Det er forbudt å poste eller overføre til eller fra nettstedet ethvert materiale:

 

(a) som er truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, opprørsk, støtende, pornografisk, misbrukende, ansvarlig for å fremprovosere rasisme, diskriminerende, skandaløst, opphissende, blasfemisk, brudd på fortrolighet, brudd på personvern eller som kan føre til ergrelse eller ulemper; eller
(b) der du ikke har anskaffet alle nødvendige lisenser og/eller godkjennelser; eller
(c) som utgjør eller oppfordrer til opptreden som ville være en kriminell handling, skaper sivilrettslig ansvar, eller som ellers er i strid med loven eller som krenker en tredjeparts rettigheter, i et hvilket som helst land i verden; eller
(d) som teknisk sett er skadelig (inkludert, men ikke begrenset til, virus, logiske bomber, trojanske hester, ormer, skadelige komponenter, ødelagte data eller annen ondsinnet programvare eller skadelige data).

 

Du skal ikke misbruke nettstedet på noen som helst måte (inkludert, men ikke begrenset til, hacking).
Opel skal fullt ut samarbeide med enhver juridisk instans eller rett som pålegger, ber om eller pålegger Opel å dele identiteten eller å spore opp enhver som legger ut materiale som er omfattet av punkt 4.

 

5. Nøyaktighet i opplysninger

 

Opplysningene på dette nettstedet er beregnet på Opel-kunder. Opel vil gjøre sitt beste for å sikre at innholdet på nettstedet er nøyaktig og ajourført. Som en naturlig følge av antall kjøretøy på lager og endringer implementert i kjøretøyenes spesifikasjoner under årlige oppdateringer osv., kan det være avvik fra antall produkter vist på nettstedet sammenlignet med nyeste produktspesifikasjon. Noe av det beskrevne eller viste utstyret kan være tilgjengelig bare i visse land eller til ekstra kostnad. Kunder anbefales å kontrollere eventuelle spesialfunksjoner på kjøretøyet med forhandler på bestillingstidspunktet. Opel forbeholder seg retten til når som helst å endre produktspesifikasjonene. Opel påtar seg ikke ansvar for krav eller tap som måtte følge av at innholdet på nettstedet er blitt brukt.

 

Ytringer på nettstedet kan ikke brukes i andre sammenhenger, og materialet på nettstedet er gitt i nåværende stand, uten betingelser, garantier eller andre vilkår. Som en følge av dette tilbyr Opel nettstedet på det grunnlag at Opel, i den grad loven tillater, utelukker alle fremstillinger, garantier og betingelser eller andre vilkår (inkludert, men ikke begrenset til, betingelser regulert ved lov) som, uaktet disse vilkårene, kan påvirke nettstedet.

 

6. Ansvar

 

Opel og dets ledende ansatte, styremedlemmer, ansatte eller forhandlere fraskriver seg ethvert ansvar for ethvert beløp eller annen type tap eller skade som påføres deg eller en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til ethvert direkte tap, indirekte tap, tap knyttet til straffbare forhold eller følgeskader, eller tap av inntekt, overskudd, goodwill, data, kontrakter, penger, eller tap eller skade som følge av eller i forbindelse med avbrudd i forretningsvirksomhet), enten dette er en skadevoldende handling (inkludert, men ikke begrenset til, forsømmelse av kontrakt eller annet) som på en eller annen måte er knyttet til nettstedet eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller som følge av bruk av nettstedet, ethvert nettsted eller materialet på et nettsted knyttet til dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skade som følge av virus om som kan infisere datamaskinutstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din tilgang, bruk av eller surfing på nettstedet, eller på grunn av nedlasting av materiale fra nettstedet eller andre nettsteder koblet til dette nettstedet. Ingen av disse vilkårene ekskluderer eller begrenser Opels ansvar for:

 

(a) død eller personskade som følge av forsømmelse fra Opels side;

(b) svindel eller villedende opplysninger;

(c) ethvert ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lov.

 

7. Lovvalg og verneting


Enhver konflikt som oppstår i forbindelse med dette nettstedet skal avgjøres i henhold til av domstolene og i henhold til tysk lov det landet der Opels nasjonale salgsavdeling er etablert domstolene i Frankfurt am Main, Tyskland.

Close

Frontkollisjon! Hva skjer nå? #takkOpelOnStar

9. oktober 2015: Charlotte Tyson er på vei til noen venner i det hun havner i en frontkollisjon med en annen bil. Først fikk hun panikkanfall, deretter fikk hun en skytsengel. Nå har hun en historie å fortelle - en historie hun aldri vil glemme.

 

Krasjer du og utløser kollisjonsputene, vil dette fanges opp av sensorer i bilen som automatisk varsler en OnStar-rådgiver, som kan gi beskjed til nødetatene om nødvendig. Automatisk ulykkesvarsling er bare én av de mange innovative tjenestene som er en del av Opel OnStar.

Close

Denne kunden blir rørt til tårer! #TusentakkOnStar

3. mars 2016: Eulalia Serrano kjører gjennom Madrid i hennes Opel Zafira. Ved veikrysset ser det ut som det er klar bane for å kjøre..Et ordentlig sjokk. Og deretter en rolig stemme som dukker opp.

 

Hvis du havner i en ulykke, vil sensorer i din Opel automatisk varsle vårt OnStar-servicesenter. En OnStar-rådgiver vil kontakte deg øyeblikkelig, for å sjekke om du er skadet og trenger hjelp. Dersom det er nødvendig vil de finne din lokasjon, og straks gi beskjed videre til nødetatene. Automatisk ulykkesvarsling er kun én av de mange innovative tjenestene i Opel OnStar.